Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Datenblatt
Feature List
Unser Beitrag zum Umweltschutz: wir verwenden umweltfreundliches Papier.
Our contribution to enviromental protection: we use recycled paper.
Cod.: 3172159-000
DATENBLATT/ BROCHURE
Hersteller Manufacturer
PRO CRISTAL PRO CRISTAL
Modell Model
EBP60E
EHP60E
EBP62E
EHP62E
Energieeffizienz-
klasse auf
einer Skala
von A
(niedriger
Verbrauch)
bis G (hoher
Verbrauch).
Beheizung.
Konventionelle
Beheizung.
Umluft /
Heißluft.
Energy
efficiency
class on a
scale of A
(more efficient)
to G (less
efficient).
Heating
function.
Conventional.
Forced air
convection.
A A
Energiever-
brauch.
Konventionelle
Beheizung.
Umluft /
Heißluft.
Energy
consumption.
Conventional.
Forced air
convection.
0,78
Kwh
- - -
0,79
Kwh
0,84
Kwh
Netto-volumen
(liter).
Usable volume
(litres).
53 53
Typ:
Klein
Mittel
Groß
Size:
Small
Medium
Large
Kochzeit bei
Standardbela-
dung.
Konventionelle
Beheizung.
Umluft /
Heißluft.
Time to cook
standard load.
Conventional.
Forced air
convection.
39 min.
- - -
41 min.
46 min.
Backfläche Baking area.
1300 cm
2
1300 cm
2
Geräusch (dB
(A) re 1 pW).
Noise (dB (A)
re 1 pW).
- - - - - -
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kuppersbusch EHP62E bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kuppersbusch EHP62E in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info