711463
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/323
Pagina verder
www.krups.com
FR HOTLINE : B: 070 23 31 59 - F: 09 74 50 10 61 - CH: 044 837 18 40
EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: 01 677 4003
DE HOTLINE: DE: 0212 387 400 - AT: 01 890 3476 - CH: 044 837 18 40
NL HOTLINE: NL: 0318 58 24 24
DA KUNDESERVICE: 44 66 31 55
NO KUNDESERVICE: 815 09 567
SV KUNDSERVICE: 08 594 213 30
FI ASIAKASPALVELU: 09 622 94 20
ES ATENCIÓN AL CONSUMIDOR : ES: 902 31 23 00
IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 1 99 207 701 - CH: 044 837 18 40
PT CENTRO DE CONTACTO DO CONSUMIDOR : PT: 808 284 735
EL ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2106371251
CS HORKÁ LINKA: 731 010 111
SK ZÁKAZNÍCKA LINKA: 232 199 930
HU FORRÓDRÓT: 06 1 801 8434
PL INFOLINIA: 801 300 420
RU Горячая линия: 495 213 32 28
UK ГАРЯЧА ЛIНIЯ: 044 300 13 04
RO RELAȚII CLIENȚI : 0 21 316 87 84
BG ГОРЕЩА ЛИНИЯ : 0700 10 330
HR HOTLINE : 01 30 15 294
8020005300 - 11.2019
EA895 EVIDENCE ONE
www.krups.com
EA895 EVIDENCE ONE
FRENDENLDANOSVFIESITPTELCSSKHUPLRUUKROBGHR
1
J
L
K
A
B
C
E
D
I
H
G
G1
G2
F
1
2
8020005300
2
M
O
N
O
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Krups-EA895N--EVIDENCE-ONE

Zoeken resetten

  • Mijn apparaat geeft geen hete koffie meer en cappuchino smaakt nasr slootwater, daarnaast druppelt het melk na uit hrt melksysteem. Ik heb deze app nog maar een half
    Jaar… 1 maand geleden heb ik alle
    Systemen nagespoeld, gereinigd en ontkalkt. Gesteld op 20-3-2023 om 16:46

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Krups EA895N EVIDENCE ONE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Krups EA895N EVIDENCE ONE in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 8,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info