528358
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
30 sec
30 sec
30 sec
30 sec
~
STOP
To STOP preparation earlier, press any button.
Beliebige Taste drücken, um die Zubereitung vorzeitig zu beenden.
Pour arrêter la préparation à tout moment, appuyez sur n’importe quelle touche.
Para parar la preparación antes, pulse cualquier botón.
Para interromper a extracção da bebida, prima qualquer botão.
Per fermare la preparazione prima, premi un qualsiasi pulsante.
IT
FR
ES
EN
DE
PT
RU
KZ
UKR
NL
GR
Druk op een willekeurige knop om de bereiding eerder te stoppen.
Για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ την παρακευή του ροφήματος νωρίτερα πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί.
Для остановки процесса приготовления, нажмите на любую кнопку.
Щоб зупинити приготування раніше, натисніть будь яку кнопку.
Әзірлеу процесін тоқтату үшін кез келген батырманы басыңыз.
Quick Start
2
3
4
5
1
6
6 sec
5 sec
CAFFÉ LUNGO
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Krups-Dolce-Gusto-CIRCOLO-AUTOMATIC

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Krups Dolce Gusto CIRCOLO AUTOMATIC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Krups Dolce Gusto CIRCOLO AUTOMATIC in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 15,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Krups Dolce Gusto CIRCOLO AUTOMATIC

Krups Dolce Gusto CIRCOLO AUTOMATIC Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanõl - 28 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info