Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Geachte
  Op 24/10/2020 schafte ik mij een verwarmingstoestel Kero SRE 4600 aan in een Hubo zaak te Bredene ,West Vlaanderen.
  Door mijn tevredenheid van mijn vorige aankoop drie jaar eerder van een Kero SRE 301 was mijn keuze niet moeilijk, doch wou ik ietje meer verwarmen en kocht alzo een SRE 4600.
  Vanaf gebruiksdag 1 merkte ik op dat mijn toestel bepaalde geluiden voort bracht als het functioneerde ,met name ( een ronddraaiend geluid als het ware een uurwerk , maar dan heel vlug , en hoe hoger de gevraagde temperatuur hoe vlugger het toerental )
  Wat mij ook opvalt is dat wanneer de kachel niet gebruikt wordt , ( dat er een zoemend geluid waarneembaar is zolang de stekker in het stopcontact aangesloten is )
  Ik neem aan dat het toch niet de bedoeling is dat men telkenmale de stekker uit het stopcontact haalt
  wanneer men het vuur dooft .
  Graag een vlugge reactie aub . Gesteld op 10-11-2020 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een kero sre 301 die melding H36 geeft .
  de kachel gaat dan uit .
  deze melding komt nergens voor in de handleiding Gesteld op 29-10-2020 om 12:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn petroleumkachl geeft E4 aan , kan u mij vertellen wat dit is en hoe ik dit kan verhelpen ? Gesteld op 22-3-2020 om 11:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: KeroHeat Petroleum kachel

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info