645644
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing E8/E80
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
2

Forum

Jura-E8

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik op mijn jura S8 zien hoeveel kopjes koffie ik in totaal heb gezet
  Gesteld op 10-12-2023 om 12:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij onze E8 stond het niet in de handleiding, heel vervelend. we zijn er nu wel achter en wellicht werkt het voor de S8 hetzelfde. Haal de waterbak er af en de complete lek en residu bak er uit.
   vervolgens de twee middelste knoppen links en rechts naast het infoscherm gelijk indrukken en een paar seconden vasthouden. dan kom je in een menu waarin je kan de hoeveelheden kan zien. Geantwoord op 18-12-2023 om 14:19

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
 • Als ik cappocino wil geeft het rechter systeem wel de melk maar de koffie geeft ie weer links . is dit een bekende storing of is het software ?? Gesteld op 19-10-2023 om 19:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg de residubak niet terug er lijkt een klrpje in de wrg te zitten Gesteld op 3-10-2023 om 09:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kun je aflezen hoeveel kopjes koffie je totaal hebt gezet Gesteld op 30-9-2023 om 19:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hebben een Jura E8 en had een nieuwe filter geplaatst en het het reinigingsprogramma gestart .
  Er word gevraagd de lekbakje te ledigen maar niet gaat het opvangbakje van de gemalen koffie er niet meer in . Lijkt wel of iets de opvangbak blokkers als hij er bijn a in zit .
  Iemand dat al voorgehad ? Gesteld op 16-9-2023 om 18:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Indien er ook een reinigingstablet gebruikt is kan deze achter de lekbak zorgen voor een blokkering, als de tablet niet volledig gebruikt is. Lekbak in totaal eruit halen en met extralicht achterin kijken en eruit halen. Dit probleem hebben we pasgeleden gehad Geantwoord op 16-9-2023 om 20:01

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
 • Heb een Jura E8 en op melding van het apparaat het waterfilter vervangen ( Claris Blue smart filterpatroon).
  Apparaat herkent de filtervervanging niet en gaat dus niet spoelen maar krijg alleen een menu met maar 1 keuze ‘geen filter’. In de Jura app wordt nu ook geen filter status zichtbaar alleen melding ‘ handelen vereist’. Instructie/ handleiding geeft m.i. geen info.
  Water reservoir is schoon/ zie geen vervuiling op de filter aansluiting.
  Iemand een idee hoe te handelen? Gesteld op 30-7-2023 om 12:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het smart+ filter heeft een chip en die wordt door het apparaat gelezen om daarmee het filter te spoelen bij de plaatsing van het nieuwe filter. Ons nieuwe filter was een ’maandag’ product want de chip bleek er niet in te zitten. Een nieuw filter bleek dus de oplossing. Geantwoord op 31-7-2023 om 12:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • 6
  • Ik zelf gebruik geen filters meer, omdat ik ze nogal duur vindt. Het apparaat geeft dan zelf aan wanneer het moet worden ontkalkt. Geantwoord op 31-7-2023 om 13:02

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
 • Vraag ik heb sinds gisteren jura e8 zit er ook een engerie stand op als je uitschakelen op 9 uur zet blijft dan het display branden of valt ie in sluimerstand Gesteld op 23-5-2023 om 07:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb maar twee schermen met producten. Ik mis alle koffieproducten met melk Gesteld op 6-5-2023 om 08:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een jura e8 maar moet zowat om de vier weken de waterfilter vervangen. ik vind dit wel erg veel en kostbaar . ik heb ook al diverse hardheid van het water ingesteld maar maakt niets uit . zijn er meer mensen die daar last van hebben . voor de rest een prima apparaat en heerlijke koffie Gesteld op 13-4-2023 om 14:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij ons precies hetzelfde en de filters zijn weer duurder geworden.
   Je kan minder koffie gaan drinken, dan doe je langer met de filter, maar de koffie is zo lekker, dat zal moeilijk worden. Geantwoord op 13-4-2023 om 14:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jura E8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jura E8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,06 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Jura E8

Jura E8 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 48 pagina's

Jura E8 Gebruiksaanwijzing - English - 44 pagina's

Jura E8 Gebruiksaanwijzing - Français - 48 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info