Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
B M 5 5
BROODMACHINE
BREAD MAKER
BROTMASCHINE
MACHINE À PAIN
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn bm55 is van de een op andere dag gestopt met draaien. Maakt ook geen geluid. Wordt alleen maar warm dus bakt wel. Garantie is voorbij maar is zeer weinig gebruikt. Wie weet wat er stuk is? Of wat ik kan doen? Gesteld op 21-8-2020 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik het bakblik uit de machine halen? Ik ben andere machines gewend en daar moet ik ( in geval van 1 roerder) het blik een kwartslag naar links draaien en daarna kan het losjes omhoog gehaald worden.
  Ik heb net mijn nieuwe apparaat gekregen, maar ik krijg het blik er op deze manier niet uit en ik durf niet harder te trekken. Gesteld op 20-8-2020 om 13:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn broodbakmachine blijft staan op stand 9, jam...
  Terwijl ik cake wil bakken
  Wat te doen Gesteld op 5-7-2020 om 11:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn brood komt er de laatste paar keer "verkreukeld"uit, wat doe ik fout? Gesteld op 17-9-2019 om 19:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet de kneedhaak geplaatst worden? Heb hem al een tijdje niet meer gebruikt en de laatste keer dat ik hem heb gebruikt zat de haak volgens mij verkeerd... Gesteld op 10-12-2018 om 18:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn broodmachine blijft staan op Franse korst en 350 gram . Hoe kan ik de machine op pbakprohgramma 1 krijgen Gesteld op 18-1-2018 om 18:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Inventum BM55 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Inventum BM55 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info