Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
5
ไทย
 

 
BAHASA INDONESIA
Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat
diganti; ketika bohlam sudah mati, lampu
harus diganti.
繁中
更換燈泡如果燈泡無法發亮請更換整組燈
具。
يبرع
       
        
. 
日本語
本製品の光源は交換できません。 光源が寿命を
迎えたら、 本体ごと交換してください。
中文
该照明装置内的光源不可替换, 若光源无法
继续使用, 必须更换整个照明装置。
BAHASA MALAYSIA
Sumber cahaya sistem lampu tidak boleh
diganti; apabila hayat sumber cahaya
berakhir, seluruh sistem lampu akan
diganti.
한국어
본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다. 전의 수명
이 다한 경우에는 제품을 교체해야 합니다.
RKÇE
-


ไทย




 
 
 






BAHASA INDONESIA
PENTING!
Selalu matikan listrik ke sirkuit sebelum
memulai pekerjaan pemasangan. Di
beberapa negara pekerjaan pemasangan
listrik hanya boleh dilakukan oleh tukang

berwenang di tempat anda untuk saran.
Bahan yang berbeda memerlukan jenis
kelengkapan yang berbeda. Pilihlah sekrup
dan baut yang sesuai dengan bahan anda.
繁中
息!
安裝前請務必關掉電源有些國家的電力安裝工作
需由有執照的專業電工執行如有任何疑問請聯
員。
不同材質需使用不同種類的固定配件請選用適合
材質的螺絲和配件
يبرع
!
        
      .  
.     
.      
      
    . 
. 
日本語
重要!
設置作業を開始する前に必ずブレーカーを切って
ください。 電気工事の作業を行うには、 資格を
必要とする国もあります。 お近くの電気工事店
にご相談ください。
取り付け面の材質によって使用できる固定具の種
類が異なります。 必ず取り付け面の材質に合っ
たネジやネジ固定具を使用してください。
中文
重要事项
安装工作开始前, 请务必切断电路电源。
一些国家, 安装工作必须由授权的电力承包商进
行。 联系当地电力部门, 征询建议。 不同的材
料需要使用不同类型的安装件。 请使用选择适合
材料的螺丝和螺栓。
BAHASA MALAYSIA
PENTING!
Sentiasa padamkan bekalan kuasa ke
litar sebelum memulakan kerja-kerja
pemasangan. Di sesetengah negara,
pemasangan elektrik hanya boleh
dilakukan oleh kontraktor elektrik yang
disahkan. Untuk mendapatkan nasihat
tentang elektrik, hubungi penguasa
tempatan anda.
Bahan yang berbeza memerlukan jenis
lengkapan yang berbeza. Sentiasa pilih
skru dan plag yang paling sesuai dengan
bahan.
한국어
중요!
업을 시작하기 전 반드시 회로의 전원을 차
단하세요. 일부 국가에서는 공시공업체만 전
기 공를 진할 수 있. 관련 정는 지
력 관할 기관에 문의하요.
소재에 따라 필한 고가 다릅다. 반드시
소재에 적한 나사와 칼을 사용하요.
RKÇE



-


temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.
-

materyale uygun vida ve somunlar tercih
ediniz.
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea FLoalt 904.363.14 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea FLoalt 904.363.14 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info