Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wens de gegevens te kunnen bekijken op mijn laptop. Gaat dit? Hoe krijg ik dit voor elkaar? Gesteld op 12-1-2020 om 19:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wat betekent de rode kleur en waar staat de gele kleur voor Gesteld op 19-8-2019 om 17:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een IHEALTH bloeddrukmeter model KN-550BT.
  Na vergelijking met geijkte apparaten in ziekenhuis en dokterspraktijk, blijkt er nogal wat afwijking te zijn, waardoor we dus verkeerde uitslagen krijgen. Daarvoor hebben we deze bloeddrukmeter niet aangeschaft. Kan het apparaat geijkt worden (hoe en waar), of omgeruild voor een exemplaar dat wel de goede bloeddrukwaarde geeft? Gesteld op 29-3-2019 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tijd instellen en jaartal na dat de batterijen zijn vervangen. Gesteld op 19-3-2019 om 13:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: IHealth Bloeddrukmeter

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info