Wij hebben een selectie gemaakt van de meest gestelde vragen en hier een antwoord op gevonden. Wilt u een vraag en antwoord toevoegen? U kunt dat doorgeven via contact@gebruikershandleiding.com

 • Wat is het typenummer van mijn horloge en waar vind ik die?

  • Het typenummer is het Kalibernummer, dit wordt aangeduid met CAL of KAL
   Het kalibernummer wordt soms ook aangegeven met; Modulenr. of Movementnr. Dit is per merk afhankelijk.

   Voor het zoeken van het juiste kaliber van uw horloge: u kunt op de achterzijde van uw horloge het kastnummer terug vinden, de eerste 4 letter-cijfercombinatie omvat het kalibernummer van uw horloge
   In de zoekbalk op https://www.gebruikershandleiding.com typt u het merk en het kalibernummer in en dan kunt u de handleiding vinden.

   Ik vind dit nuttig (6)
 • Hoe stel ik mijn horloge in?

  • Horloge instellen:

   Weet u hoe u de tijd op uw automatische horloge moet instellen? Dit lijkt voor sommige mensen misschien overbodig, maar u zou er versteld van staan hoeveel automatische uurwerken kapot zijn gegaan omdat men niet wist hoe het horloge op de juiste manier moest worden ingesteld. Dit geldt niet alleen voor automatische, maar ook voor handmatig opwindbare horloges: het instellen moet met de grootste zorg gebeuren! Er moet heel voorzichtig aan de kroon van het horloge worden gedraaid, om ervoor te zorgen dat er niets kapot kan gaan. De kroon vormt namelijk de directe verbinding met het uurwerk.

   Bij duikershorloges moet u de kroon eerst losdraaien en na het instellen niet vergeten om hem er weer in te draaien, zodat het horloge weer waterdicht is.
   Gevarenzone: de datumgrens
   ________________________________________
   Bij het instellen van het horloge moet rekening worden gehouden met het tijdstop van de datumsprong, omdat een dag 24 uur heeft, maar een horloge maar twaalf uur aangeeft. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de datum al om 12 uur verspringt, terwijl dat pas om middernacht zou moeten gebeuren. De periode waarin het horloge naar de volgende dag overschakelt loopt bij de meeste horloges van 22.00 tot 2.00 uur. De fabrikanten moeten het uurwerk daarbij wat marge geven, zodat het niet verslijt. Raadpleeg voor de zekerheid de gebruiksaanwijzing van uw horloge om het juiste tijdvenster te achterhalen. Sommige fabrikanten, waaronder Rolex met modellen als de Datejust, hebben een automatische en onmiddellijke datumverandering om middernacht ontwikkeld.

   Op het moment dat de datum verandert, staat het uurwerk al in de omschakelstand en kan het bij een te snelle omschakeling worden beschadigd. Als u aan de kroon draait, zult u dus weerstand voelen. Als u aan de kroon blijft draaien, kunnen de tandwielen beschadigd raken en kan er aanzienlijke schade aan het uurwerk ontstaan.

   5 stappen om uw horloge in te stellen________________________________________
   Geen paniek! Met deze vijf eenvoudige stappen zorgt u voor een goed werkend horloge.


   1. Zet uw horloge op 5.00 of 17.00 uur. Op die manier zit u veilig buiten de datumgrens en kunt u altijd het datumvenster zien.

   2. Stel nu de datum van gisteren in.

   3. Wacht tot de secondewijzer één keer de hele wijzerplaat rond is gegaan, en trek de kroon er helemaal uit.

   4. Stel nu met de tijdinstelling de tijd na middernacht in, zodat de datum verandert. De juiste datum is nu ingesteld.

   5. Stel tenslotte de juiste tijd in en draai de uurwijzer bij een tijd na 12.00 uur slechts eenmaal voorbij de 12.00 uur, anders zou de datum al om 12.00 veranderen.   Horloges met een eeuwigdurende kalender instellen

   De aanduiding eeuwigdurende kalender mag weliswaar alleen worden gebruikt voor horlogemodellen die zonder extra instelling tot het jaar 2100 functioneren, maar toch kan het gebeuren dat u op een gegeven moment uw horloge met eeuwigdurende kalender moet instellen. Daarbij moet met het volgende rekening worden gehouden:


   1. Voor horloges met een eeuwigdurende kalender geldt net als voor andere horloges met een kalenderfunctie dat de datum in geen geval tussen de 23.00 en de 1.00 uur 's nachts mag worden ingesteld, omdat dit de periode van de eerder beschreven datumsprong is en het uurwerk binnen dit tijdsvenster makkelijk zou kunnen beschadigen.


   2. De meest ideale tijd om uw eeuwigdurende kalenderhorloge in te stellen is 6 uur.


   3. De datum mag in geen geval teruggezet worden, want dan kan het fijne en zeer ingewikkelde mechanisme in het uurwerk worden beschadigd.


   Een opwindmechanisme is vooral nuttig voor horloges met een eeuwigdurende kalender, om te voorkomen dat het horloge stopt en ingesteld moet worden. Elke dag die is verstreken nadat het horloge is gestopt, moet handmatig opnieuw worden ingesteld.   Heeft u nog steeds problemen met het instellen van de datum?
   ________________________________________
   Het kan zijn dat u de tijd verkeerd heeft ingesteld. Neem de bovenstaande punten nog eens stap voor stap door. Als u dan nog problemen blijft ondervinden, adviseren wij u om een professionele horlogemaker te raadplegen. Ga niet zelf aan het datummechanisme sleutelen, want dat kan nog meer schade veroorzaken!
   Speciale gevallen bij het instellen van uw horloge
   ________________________________________
   Zoals bij bijna alles in het leven, zijn er ook bij het instellen van een horloge speciale gevallen die extra uitleg nodig hebben. Om bij het instellen van GMT-horloges en modellen met een maanfase-complicatie eventuele problemen te voorkomen, worden deze twee speciale gevallen hieronder nader behandeld.   Maanfase-horloges – een complicatie met complicaties?

   Met name met horloges met een maanfasecomplicatie moet voorzichtig worden omgegaan, omdat het mechanisme nog complexer is dan bij normale horloges en vrijwel geen speling biedt. Als u te ruw bent met het mechanisme of te ver doordraait, wordt er snel schade aangericht. Om uw maanfase-horloge probleemloos in te stellen, hoeft u alleen maar de hieronder beschreven stappen te volgen. Afhankelijk van het model kunt u de maanfase met een drukker of met de kroon instellen. Gebruik bij het instellen de volle maan als leidraad.

   Instelling van de maanfaseweergave met een drukker:


   1. Stel uw horloge met de drukker in op volle maan.

   2. Bepaal met behulp van een maankalender de datum van de laatste volle maan.

   3. Bereken het aantal dagen tussen de laatste volle maan en de datum van vandaag.

   4. Druk zoveel keer op de drukker als het verschil dat u hierbij heeft berekend. De maanweergave is nu correct ingesteld.

   Een voorbeeld: De laatste volle maan was op 16 juli 2019 en u wilt uw horloge instellen op 06 augustus 2019. Sinds de laatste volle maan zijn er dus 22 dagen verstreken. Als u 22 keer op de drukker drukt, is de maanfase correct ingesteld.   Instelling van de maanfaseweergave met de kroon:

   Bij de kroon staat de instelling van de maanfase in direct verband met de datum.

   1. Stel daarom de datum van de laatste volle maan in.

   2. Stel vervolgens de huidige datum weer in, zodat de maanfase weer correct is.

   Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van uw horloge om de juiste procedure te achterhalen.

   GMT-horloges – de tijd(en) in de gaten houden

   Het feit dat u op de GMT-Master II een tweede tijdzone kunt zien, is een van de nuttigste functies van een luxe horloge. Behalve dat u moet weten hoe een GMT-horloge in het algemeen werkt, moet u ook weten hoe u het correct kunt instellen.

   Op een GMT-horloge is de plaatselijke tijd en de referentietijd te zien. De plaatselijke tijd is de tijd van de plaats waar u zich bevindt, de referentietijd is de tweede tijdzone die u wilt instellen. Aangezien de uurwijzer meeloopt als u de referentietijd instelt, moet u deze vóór de plaatselijke tijd instellen.   Ga als volgt te werk om de referentietijd in te stellen:


   1. Schroef de kroon los en trek hem uit tot stand 2.

   2. Controleer of de bezel in de uitgangspositie staat. De driehoek moet op 12.00 uur gericht zijn.
   3. Door aan de kroon te draaien, kunt u nu de referentietijd instellen. Daarbij kunt u de uren op de bezel aflezen en de minuten gewoon op de wijzerplaat.   Vervolgens kunt u de plaatselijke tijd instellen:


   1. Trek de kroon uit tot stand 1.

   2. Stel de plaatselijke tijd in door de kroon in de juiste richting te bewegen. De uurwijzer loopt met intervallen van 1 uur.

   3. De datum is gekoppeld aan de plaatselijke tijd en verandert automatisch als de uurwijzer middernacht passeert.

   4. Vergeet niet om na het instellen van de tijd de kroon weer stevig vast te draaien om de waterdichtheid te garanderen!   Ik vind dit nuttig (1)