Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/143
Pagina verder
1 Product description
Category Description HP 440
models
(UMA)
HP 440
models
(discrete)
HP 445
models
(AMD)
Product Name HP ProBook 440 G0 Notebook PC 
HP ProBook 445 G1 Notebook PC
Processors Intel® Core™ i7 processor, Quad Core, 3rd generation (6-MB
L3 cache, 35W)
3632QM, 2.20-GHz processor 
Intel® Core i5 processors, Dual Core, 3rd generation (3-MB L3
cache, 35W)
3380M, 2.90-GHz processor 
3340M, 2.70-GHz processor 
3230M, 2.60-GHz processor 
Intel Core i3 processors, Dual Core, 3rd generation (3-MB L3
cache, 35W)
3130M, 2.60-GHz processor 
3120M, 2.50-GHz processor
Intel Pentium processor, Dual Core (2-MB L3 cache, 35W)
2020M, 2.40-GHz processor 
Intel Celeron processor (2-MB L3 cache, 35W)
1000M, 1.80-GHz processor 
AMD processors
AMD A8-5550M, 35W, Quad Cores, 3.1 GHz/2.1 GHz 4 MB L2
cache/HD 8550G graphics
AMD A8-4500M, 35W, Quad Cores, 2.8 GHz/1.9 GHz 4 MB L2
cache/HD 7640G graphics
AMD A6-5350M, 35W, Dual Cores, 3.5 GHz/2.9 GHz 1 MB L2
cache/HD 8450G graphics
AMD A6-4400M, 35W, Dual Cores, 3.2 GHz/2.7 GHz 1 MB L2
cache/HD 7520G graphics
AMD A4-5150M, 35W, Dual Cores, 3.3 GHz/2.7 GHz, 1 MB L2
cache/HD 8350G graphics
AMD A4-4300M, 35W, Dual Cores, 3.0 GHz/2.5 GHz, 1 MB L2
cache/HD 7420G graphics
Chipset Mobile Intel HM76 chipset 
AMD A76M FCH
1
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP ProBook 445 G1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP ProBook 445 G1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van HP ProBook 445 G1

HP ProBook 445 G1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

HP ProBook 445 G1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 127 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info