Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 46 Naar de handleiding
English Gebruiksaanwijzing 45 Naar de handleiding
685403

Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

HKC-24C2NBD

Zoeken resetten

  • Goede dag.Ik ben in het bezit van een HKC 24C2NBD HD TV DVD speler. Deze tv doet er erg lang over om de CI+ module met smartcard van Ziggo te herkennen. Dit probleem doet zich vaker voor als de tv een aantal maanden niet in werking is geweest. Dan krijg ik de melding: "Je hebt geen toegang tot deze zender." of "SmartCard wordt niet herkend. Voer de smartcard opnieuw in." Ik heb vorig jaar verschillende keren de zenders opnieuw geïnstalleerd etc en dan deed de tv het uiteindelijk weer Vandaag deed de tv het weer niet op de SmartCard. Ik ben er uiteindelijk in geslaagd, met behulp van een medewerker van Ziggo, om de die "betaalde"zenders weer op het scherm te krijgen. Die medewerker van Ziggo vroeg of de software van de TV bijgewerkt was. Volgens het toestel was de laatste update geïnstalleerd. Volgens de medewerker van Ziggo kon dat niet via de coaxkabel maar moet de update via een usb worden geïnstalleerd. Is dat juist en heeft dit toestel een update nodig? Zo ja, hoe kom ik aan de juiste update? Met vriendelijke groet Peter Hendriks emailadres :ansenpeterh@hotmail.com Gesteld op 5-1-2022 om 16:52

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: HKC 24C2NBD handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

  • lees eerst de handleiding door;
  • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
  • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
  • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
  • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
  • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
  • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info