Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING
1/4
HG leerverf voor zitmeubels
Gebruiksaanwijzing:
Voor het beste resultaat is het nodig om nauwkeurig te werk te gaan. Lees daarom
vooraf deze gebruiksaanwijzing geheel en aandachtig door. Voor het reinigen van het
leer is spiritus nodig (wordt NIET bijgeleverd, dus APART aanschaffen indien thuis
niet in uw bezit).
Voordat met de totale behandeling wordt begonnen, eerst wat HG leerverf op een
onopvallende plek uitproberen. Na het gewenste resultaat verder gaan.
Belangrijk:
Ga bij zowel het reinigen, primeren en verven volgens de volgende vaste stappen te
werk. (1) Maak kussens, indien mogelijk, los en behandel deze apart. (2) Zorg
vervolgens dat alle kussens of overhangende delen die niet los kunnen in een andere
positie gehouden worden door bijvoorbeeld tape of touw. (3) Behandel vervolgens
alle delen die hierdoor zijn vrijgekomen (bijvoorbeeld achterkant en plaatsen onder
de kussens). (4) Behandel tenslotte alle overige delen. Volg hierbij zorgvuldig de
stappen zoals hieronder beschreven bij "reinigen, ontvetten", "aanbrengen van de
HG leerverf primer" en "aanbrengen van de HG leerverf".
Voorbehandeling van het leer:
Reinigen, ontvetten:
Voor een optimaal resultaat moet het leer goed schoon en droog zijn, voordat het
behandeld wordt met de, speciaal hiervoor ontwikkelde, HG leerverf primer.
1. Reinig het te behandelen leer met spiritus en gebruik hierbij schone doeken.
Reinig met ronddraaiende bewegingen. Het oppervlak dient geheel vet- en vuilvrij
gemaakt te zijn. Reinig daarom net zo lang totdat het leer geen vuil meer afgeeft.
2. Ventileer goed tijdens het reinigen in ruimtes.
3. Na reinigen het leer goed laten drogen, bij voorkeur een hele nacht. Eventueel kan
men een haarföhn gebruiken om het drogen te versnellen.
Repareren:
Eventuele beschadigingen aan het leer, zoals bijvoorbeeld scheuren, gaatjes, krassen
en andere oneffenheden (zoals craquelé), kunt u eenvoudig vooraf repareren met
behulp van HG leerreparateur voor zitmeubels. Dit product is apart verkrijgbaar bij
uw HG winkelier.
Aanbrengen van de HG leerverf primer:
Voor een optimale hechting dient, alvorens met verven wordt begonnen, de HG
leerverf primer aangebracht te worden. Volg hierbij de werkvolgorde zoals
aangegeven onder het kopje "Belangrijk".
1. De HG leerverf primer voor gebruik goed schudden.
2. Giet de HG leerverf primer in een schoon (= zonder verfresten) verfbakje.
3. Breng de HG leerverf primer aan op het te verven leer m.b.v. de speciale schuim
verfroller (= de witte bijgeleverde verfroller). 1 laag is voldoende.
4. Zorg ervoor dat geen plekjes worden overgeslagen. Het aanbrengen van de
leerverf primer hoeft niet netjes te gebeuren, maar wees zeker niet te zuinig.
5. De leerverf primer droogt mat op; hierdoor kan gemakkelijk bepaald worden of
alle delen goed behandeld zijn. Gemiste delen alsnog behandelen.
6. Na het aanbrengen van de HG leerverf primer de gebruikte materialen, zoals
verfbakje, roller en kwastje goed schoonmaken met water.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HG Leerverf bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HG Leerverf in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info