Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/169
Pagina verder
GMO 25 DCE
GMO 25 DCB
Mikrovalovna pečica
Mikrovalovna pećnica
Mikrotalasna rerna
Микробрановата печка
Microwave oven
Mikrowellengerät
Micro-ondes
Mikrohullámú sütő
Kuchenka mikrofalowa
Microunde
Mikrovlnná rúra
Mikrovlnná trouba
Микровълновата фурна
Мікрохвильова піч
Микроволновая печь
Mikrobųlgeovn
Mikrobųlgeoven
Mikrovågsugnen
Mikroaaltouuni
Mikrovilnu krasnij
Mikrobangu krosnele
Mikrolaineahi
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Упатства за употреба
Instruction manual
Gebrauchsanweisung
Notice d'utilisation
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Návod na použití
Инструкции за употреба
I
Инструкция по эксплуатации
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilizare
нцтрукція з експлуатації
Lietotaja rokasgramata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
DK
SE
NO
FI
LV
LT
EE
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
D
F
H
PL
RO
SK
CZ
BG
UA
RUS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje GMO25 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje GMO25 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Polski, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 1,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info