Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
WLAN-REPEATER WNP-RP300-01
INSTALLATION ALS REPEATER:
- Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose in der Nähe des Modems.
Erst nach der Installation können Sie den Repeater an dem Ort aufstellen, an den er das
Signal vom Modem senden soll. Es ist wichtig, dass der Repeater an einen Platz kommt, an
dem Sie normalerweise auch noch genug Empfang mit Ihrem Smartphone haben.
-Nach etwa einer Minute ist der Repeater gestartet, die Beleuchtung blinkt schnell auf und
Sie finden den Repeater zwischen den drahtlosen Netzwerken wieder.
-Verbinden Sie den Repeater zwischen den Netzwerken (wenn ein Passwort angefordert
wird, ist dies: 12348765). Nachdem der Repeater installiert wurde, speichert Ihr Computer
das Passwort automatisch.
- Sobald eine Verbindung zum Repeater (KEIN INTERNET!) besteht, öffnen Sie den Browser
und geben Sie die IP-Adresse 192.168.10.1 in die Adresszeile ein.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een nieuw modem en een ander wachtwoord. Hoe verander ik het wachtwoord op my repeater Gesteld op 25-11-2020 om 11:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn repeater heeft geen blauwe rand meer en mijn apparaten zien hem niet meer. Is de repeater nu echt stuk? Gesteld op 2-5-2020 om 16:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben verhuist en zou graag de repeater op mijn nieuw internet aansluiten als versterker, hoe kan ik dit doen. Gesteld op 24-4-2020 om 11:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb handleiding gelezen. Lees van alles en nog wat over installatie. Dat is ook wel gelukt. Maar ik wil de blauwe verlichting graag dempen en liever nog uitschakelen. Kan dat en hoe doe ik dat. Gesteld op 12-12-2019 om 17:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een nieuw modem, hoe reset ik de repeteer?
  Gesteld op 21-8-2019 om 17:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een nieuw modem en een ander wachtwoord. Hoe verander ik het wachtwoord op my repeater? Gesteld op 2-6-2019 om 18:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn repeater wil niet configureren met mijn router...kan geen 1 vinden..hoe kan dit?
  Gr. Claudia Gesteld op 24-5-2019 om 13:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik resetten voor verbinding met nieuwe wifi?
  Gesteld op 16-5-2019 om 09:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gembird WNP-RP300-01 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gembird WNP-RP300-01 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info