Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
MODE D’EMPLOI
FDC-250
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Deurbel werkt soms niet en moet dan gereset worden , is daar iets over geweten Gesteld op 22-12-2020 om 17:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb de monitor laten vallen nu laat hij niet meer op wat nu Gesteld op 8-4-2020 om 09:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Fysic FDC 250: Als iemand aanbelt gaat het belsignaal van de monitor 6x over. Kan dit verkort worden en zoja, hoe doe je dat.
  Ruud - Breda Gesteld op 3-6-2019 om 12:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bestaat er een mogelijkheid om een bijkomende bel aan te sluiten? Gesteld op 15-10-2018 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goede middag,
  ik heb een deur intercom ( FDC-250 ) ziens kort doet hij het niet meer binnen .De bel van buiten wel.
  Ik denk ,dat ik een nieuwe batterij moet hebben. Ik kan hem hier nergens krijgen! Kunnen jullie mij aub helpen? Gesteld op 15-8-2018 om 11:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mag de ontvanger altijd in de houder blijven zitten ? Gesteld op 5-1-2018 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FDC-250 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FDC-250 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 12,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info