Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Feel the dierence
Ford Ka
Owner’s handbook
K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr
FordKa
Kurzübersicht
Feel the difference
COP Quick start KA D 17-07-2008 8:29 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoi,
  Ik heb de kachelmotor ( aanjager ) stuk van mijn ka kan mij iemand in kort een uitleg geven hoe deze gedemonteerd moet worden.
  Moet deze eruitgehaald worden aan de bestuurderskant of passagierskant, waar zitten de schroefjes moet er nog iets extra gedemonteerd worden om plaats te maken
  Ik hoor graag van u
  Gesteld op 2-10-2018 om 18:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een lekkage aan de bijrijderskant. Het gaat om een ford ka bj 2011. In 2013 is er aan dezelfde kant ook al een lekkage geweest en is deze verholpen. Iets in dewielkast.
  Nu zegt men dat dit niet hetzelfde kan zijn en kan men het niet vinden in de garage.
  Wie heeft hier ervaring mee. Gesteld op 6-1-2016 om 07:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Ka - nov 2010 - dec 2013 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Ka - nov 2010 - dec 2013 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info