Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Feel the dierence
Ford Ka
Owner’s handbook
K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr
FordKa
Kort overzicht
Feel the difference
COP Quick start KA OLANDESE 17-07-2008 8:32 Pagina 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Als ik het contact inschakel gaat spontaan de achterruitenwisser en stopt op een willekeurige plaats.
  ook als ik de achterruitenwisser aanzet en weer uit gaat hij niet naar zijn begin(rust)stand maar stopt direct bij het uitzetten.
  vanmorgen wel door de wasstraat geweest(vocht)?
  Het is een Ford Ka2 van 2009. Gesteld op 5-3-2017 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Moet de voorbumper eerst eraf om de draagarm te de- en monteren? Gesteld op 1-9-2016 om 08:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit de relai van een ford ka om deze te vernieuwen Gesteld op 27-4-2016 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet ik vanuit zijn vrij de achteruitrij positie inschakelen Gesteld op 19-4-2016 om 10:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb soms problemen met starten. Dan draai ik de sleutel weer terug en start hem opnieuw en dan doet hij het wel. Gesteld op 9-1-2016 om 09:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford KA - sept 2008 - okt 2010 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford KA - sept 2008 - okt 2010 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info