Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/68
Pagina verder
SOLAR ANIMAL REPELLER
IAN 270734
®
SOLAR ANIMAL REPELLER
Operation and Safety Notes
SOLCELLSD JURSKRÄMMA
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DYRESKRÆMMER
MED SOLAR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
LAMP OP ZONNE-ENERGIE
DIE DIEREN AFSCHRIKT
Bedienings- en veiligheidsinstructies
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De solar animal repelled is vol met water gelopen, dus kapot (kortsluiting) hoe kan dat? Zit er garantie op, en waar kan ik dat op verhalen? Gesteld op 1-8-2020 om 18:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een vejager van het dure merk
  batterijen vervangen en hij heeft een sissend geluid
  Help Gesteld op 6-4-2020 om 11:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn florabest scheid er na een minuut ongeveer mee uit na opladen Gesteld op 12-7-2019 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een verjager van Lidl voor marters
  Op welk nr. zet ik deze. Gesteld op 1-4-2019 om 11:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, hoe kan ik zien dat het apparaat is op geladen Gesteld op 26-3-2019 om 10:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn solar animal repeller blijft knipperen, uitwendig en inendig schoongemaakt maar dit heeft geen effect. Gesteld op 21-3-2019 om 12:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn dierverdrijver blijft knipperen
  alles schoo ngemaakt ook de binmnmenzijde maar dit helpt niet Gesteld op 21-3-2019 om 12:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • op welke cijfer moet ik het plaatsen om muizen te verjagen Gesteld op 12-7-2018 om 09:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Florabest IAN 270734 de kattenverjager van de Lidl maakt veel herrie. Het geluid is goed te horen door kinderen. Ook krijg ik last van mijn oren. Het geluid blijft hinderlijk aanwezig en veroorzaakt oorsuizingen. Hoe hard is het geluid eigenlijk? Gesteld op 11-6-2018 om 17:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb alles volgens gebraanwzng ingesteld maar moet ik ook geluid horen op stand 5 Gesteld op 6-6-2018 om 20:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alles ingesteld via gebruikshandleiding en nog komen de katten in de tuin hun behoeften doen Gesteld op 13-4-2017 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Florabest IAN 270734 - SOLAR ANIMAL REPELLER bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Florabest IAN 270734 - SOLAR ANIMAL REPELLER in de taal/talen: Dansk, English, Nederlands, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,38 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info