Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
IAN 280276
CONJUNTO DE BOMBAS DE JARDIM
Tradução do manual de instruções original
GARTENPUMPEN-SET
Originalbetriebsanleitung
GARDEN PUMP SET
Translation of the original instructions
TUINPOMPSET
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
POMPE D’ARROSAGE
Traduction des instructions d‘origine
GARTENPUMPEN-SET / GARDEN PUMP SET /
POMPE D’ARROSAGE FGPS 1100 C3
BOMBA DE JARDÍN CON ACCESORIOS
Traducción del manual de instrucciones original
SADA ZAHRADNÍHO ČERPADLA
Překlad originálního provozního návodu
®
280276_flo_Gartenpumpen-Set_cover_OS.indd 2 19.10.16 15:06
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Beregeningspomp doet het niet bij eerste ingebruikname in de
    Lente. Heeft in winter in schuur gestaan. Gesteld op 23-5-2019 om 15:42

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijn pomp FGPS1100C3 zou drukafhankelijk inschakelen maar hij blijf gewoon doorlopen als je de kraan sluit is dit normaal of is hij defect Gesteld op 18-5-2018 om 20:51

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Florabest FGPS 1100 C3 - IAN 280276 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Florabest FGPS 1100 C3 - IAN 280276 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info