Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
www.ferm.com 0601-20.1
UK Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
FSous réserve de modifications
E Reservado el derecho de
modificaciones técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
ndringar förbehålles
SF Pidätämme oikeuden muutoksiin
NRett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
Art. no. TDM1001
FTB-13
www.ferm.com
UK
D
NL
F
E
P
I
S
SF
N
DK
USERS MANUAL 06
GEBRAUCHSANWEISUNG 13
GEBRUIKSAANWIJZING 20
MODE D’EMPLOI 27
MANUAL DE INSTRUCCIONES 34
MANUAL DE INSTRUÇÕES 41
MANUALE UTILIZZATI 48
BRUKSANVISNING 56
KÄYTTÖOHJE 63
BRUKSANVISNING 70
BRUGERVEJLEDNING 77
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Dag,
  De beschermkap van mijn tafelboormachine Ferm TDM1001-FTB-13 is stuk. Heeft iemand een idee waar deze los verkrijgbaar is?
  Met vriendelijke groet,
  Gerrit Goethart Gesteld op 8-9-2019 om 09:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • boorkop staat stil bij het boren bij de geringste weerstand Gesteld op 18-10-2018 om 09:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ferm TDM1001 - FTB-13 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ferm TDM1001 - FTB-13 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 2,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info