Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Eurosolar Beauty Twin Handleiding
Bedankt voor de aankoop van dit bijzondere product. We zijn er van overtuigd dat u hier veel plezier aan zult beleven.
De beauty Twin is een unieke combinatie van een bruiningsapparaat en een collageenapparaat. U kunt op hetzelfde moment zowel
bruinen als aan huidverjonging doen.
De bank van de hemel heeft 12 UV lampen die voor een perfecte bruining zorgen. De hemel is voorzien van 12 speciale
collageenlampen die zorgen voor verbetering van de huidstructuur.
Wat de bruiningslampen doen is voor de meeste onder ons wel bekend. We verwijzen hiervoor naar de gebruiksaanwijzing zoals
die apart voor het UV apparaat wordt meegeleverd. Alle voorschriften en waarschuwingen die daarin staan gelden ook voor dit
product.
Collageen lampen en hun werking zijn een stuk minder bekend. Daarom gaan we daar iets over vertellen.
Met behulp van Collageen lampen bent u in staat uw huid mooier en jonger te laten lijken zonder het gebruik van dure collageen
houdende gels en crèmes of dure behandelingen.
Het speciale rode licht van de collageenlampen stimuleert de aanmaak van collageen in de huid (lederhuid). Collageen is de
belangrijkste factor voor het elastisch en sterk houden van de huid. Dit stimulerende effect op de collageenproductie is
wetenschappelijk bewezen (*) en tevens in 2008 onder een groep gebruikers getest met zeer positieve resultaten (**). Een tekort
aan collageen in de huid geeft een verhoogd risico op verzwakking van spieren en botten.
Het gebruik van de Beauty Twin heeft veel voordelen. Tot je 25
e
produceert de huid voldoende collageen om de huis elastisch en
stevig te houden. Na je 25
e
neemt de productie van collageen geleidelijk af waardoor de huid verouderd. De huid wordt slapper,
gaat hangen en er ontstaan rimpels. Met dit product waarmee de collageenproductie wordt gestimuleerd bent u in staat het
verouderingsproces van de huis te vertragen en deze steviger en elastischer te laten worden waardoor rimpels worden verminderd
en uw huid er jonger, frisser, steviger en dus mooier uit gaat zien. Het rode collageenlicht bevat geen schadelijk UV of Infrarood.
Er zijn ook geen negatieve bij effecten bekend. U hoeft geen beschermbril te dragen wanneer u met uw gezicht richting
collageenlampen ligt maar we adviseren u wel uw ogen goed gesloten te houden tijdens de behandeling. Het Collageenlicht is
nogal fel en produceert net zoals UV nogal wat warmte. Het is dus niet vreemd wanneer uw huid na een tijdje een beetje gaat
“trekken”. U kunt achteraf maar eventueel ook vooraf een normale verzorgende vochtinbrengende crème gebruiken. LET OP! Ligt
u met uw gezicht richting UV lampen dan moet u WEL een beschermbil dragen.
(*) Bron: Red Light therapy for rejuvenation and Anti Wrinkle by Dr Ernst Smolka July2009.
(**) Bron: Mon Amie : onderzoek onder 51 eindgebruikers collageen licht therapie in 2008 in Clinique Piano Zwitserland
Om een duidelijke verbetering van de huid en een afname van de rimpels te kunnen constateren moet het product langere tijd
gebruikt worden. Het is geen magisch apparaat maar een serieus product om de huid te verbeteren en dat kost tijd. Hoe lang u het
apparaat uiteindelijk moet gebruiken is afhankelijk van uw huidtype uw leeftijd en niet te vergeten uw levensstijl. In zijn
algemeenheid is het voor iedereen anders maar u zult na verloop van tijd zeker resultaat zien. We kunnen op basis van het
onderzoek in Zwitserland wel een aantal richtlijnen geven:
Al na 10 behandelingen (tussen 2 en drie weken) stelde bijna 70% van de gebruikers een duidelijke verbetering van de
fijne rimpeltjes in gezicht en decolleté vast. Na 20 behandelingen (7 tot 10 weken) was dat al bijna 90% en na 30
behandelingen 100%.
Na de gehele kuur (ongeveer 30 behandelingen) stelde 88% van de gebruikers een duidelijke verbetering van de diepe
rimpels in gezicht en decolleté vast.
97% van de gebruikers was na afloop tevreden over de resultaten.
U moet er wel rekening mee houden dat met een behandeling wel het hele lichaam wordt bedoeld. In het geval van de Beauty
Twin betekent dat dus 2 keer onder de combinatie omdat u per keer 1 lichaamszijde behandeld.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Eurosolar Beauty Twin bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Eurosolar Beauty Twin in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info