Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/167
Pagina verder
User's Guide
NPD5239-00 EN
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan ik voorkomen dat deze printer altijd weer wil gaan afdrukken achter Dit is niet nodig want ik wil veel liever afdrukken in stand twee maar dan moet ik dat altijd aangeven terwijl ik stand 2 eigenlijk wil vastzetten Gesteld op 16-4-2020 om 11:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn printer Epson XP-960 knarst en piept en drukt niks af. Het lijkt een mechanisch probleem. Versleten onderdelen? Gesteld op 30-11-2019 om 17:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik kleine foto afdruken met mijn epson xp-960 { Bovenste la} Gesteld op 28-11-2019 om 13:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik extern printen als de printer uit staat? De printer is namelijk niet bereikbaar en gaat ook niet automatisch aan als ik een printopdracht geef. Voor elke printopdracht moet ik de printer eerst aanzetten als hij uitstaat. Ik heb geen zin om de printer nooit uit te zetten, zonde van de stroom.

  Hoe los ik dit op? Gesteld op 11-1-2019 om 20:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Epson Expression Photo XP-960 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Epson Expression Photo XP-960 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info