677892
30
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Teknihall support/Teknihall, tel.: 03/485.63.51
envivo@teknihall.be / www.teknihall.be
ENV-1550
30
TV-uitinstellingen: De scanner heeft een TV uit functie die de gebruiker in staat stelt om
het scherm van de scanner te bekijken om een TV middels de bijgeleverde TV uit kabel.
1. Gebruik de OP en NEER knoppen om het icoon te selecteren en druk op de OK knop.
2. Gebruik vervolgens de OP en NEER knoppen om te kiezen uit PAL (EU) of NTSC (VS) en
bevestig door op de OK knop te drukken. Het is noodzakelijk om de bijgeleverde TV uit
kabel te gebruiken.
Formatteren: Formatteer de SD-kaart in de scanner.
1. Gebruik de OP en NEER knoppen om het icoon te selecteren en druk op de OK knop.
2. Gebruik vervolgens de OP en NEER knoppen om icoon te selecteren en druk om de
OK knop om te bevestigen dat u de SD-kaart wilt formatteren.
Terug: Ga terug naar het hoofdmenu van de scanner.
Opmerking:Alle data opgeslagen op de SD-kaart is zal verloren zijn nadat de SD-kaart is
geformatteerd.
COMPATABILITEIT
De scanner is compatibel met de volgende lmtypes:
Kleurennegatief Dia Z/Wnegatief
ONDERHOUD
We raden u ten sterkste aan om een schone, drogen, niet-alcoholische katoenen doek
te gebruiken om het glas regelmatig te reinigen zodat een helder beeld kan worden
weergegeven tijdens gebruik.
Reinig stof van de achtergrondverlichting van de scanner. Gebruik de bijgesloten
reinigingsborstel om de stof te verwijderen.
Stof of vuil van een negatief, dia of houder kan de kwaliteit van de vastgelegde foto
verminderen. Zorg dat de materialen schoon zijn voordat u ze in de scanner stopt.
Gebruik een professionele reiniger van een fotozaak om stof van lms te verwijderen
indien nodig, om het beschadigen van oude lms te voorkomen.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Envivo-1550

Zoeken resetten

  • Ik wil de foto's van Envivo 1550 naar de pc overbrengen. Daarvoor moet ik eerst drivers instaleren. Waar vind ik die drivers? Gesteld op 19-1-2021 om 18:40

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Envivo 1550 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Envivo 1550 in de taal/talen: Nederlands, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info