735532
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
1 / 11 www.envisense.nl
″Altijd bewust van
het binnenklimaat″
Handleiding
EnviSense CO2 Monitor
Inclusief
datalogger
+ digitaal
dashboard
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

EnviSense-CO2-Monitor

Zoeken resetten

 • Ik heb al het mogelijke gedaan wat in de handleiding staat om de display permanent te laten oplichten.
  Gaat telkems na enkele seconden weer uit.
  Ik vermoed dat dit niet lukt, zelfs met dr tip om 2x op enter te drukkem?

  Gesteld op 24-11-2021 om 17:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, op mijn scherm van de co2 meter Envisense verschijnt hrt volgende , waar normaal het Co2 bedrag staat. : E l. Wat moet ik doen ?
  Alvast bedankt, Bernadette Gesteld op 5-11-2021 om 20:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ONze sensor van uw merk heeft een afwijking van circa 40 ppm Hoe kan ik hem calibreren op de juiste waarden Gesteld op 14-1-2021 om 14:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe activeer ik de verlichting op het display, moet ik ergens op de voorkant/zijkant duwen? Gesteld op 16-12-2020 om 18:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw EnviSense CO2 Monitor bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van EnviSense CO2 Monitor in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2.52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van EnviSense CO2 Monitor

EnviSense CO2 Monitor Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 16 pagina's

EnviSense CO2 Monitor Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 16 pagina's

EnviSense CO2 Monitor Gebruiksaanwijzing - English - 16 pagina's

EnviSense CO2 Monitor Gebruiksaanwijzing - Français - 16 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info