750128
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Handleiding
Elnagh Baron 26 G .
Beste Huurder,
Elke camper heeft zijn eigen specificatie ook deze camper.
Daarom hebben wij deze handleiding opgesteld om u vertrouwd te maken met de
instrumenten in deze camper..
Hoe rijd u met een motorhome?
De meeste motorhomes hebben een maximaal toegelaten massa van minder dan 3,5 ton. In
dat geval volstaat een rijbewijs B, anders is er een van categorie C nodig.
Met een motorhome rijden, vraagt wel een aantal specifieke aandachtspunten. Het zijn
vooral de afmetingen waar je rekening mee moet houden. Met een breedte van zo'n 2,35m en
een lengte van 6 tot 7,5m is een motorhome veel groter dan een auto. Wees dus voorzichtig!!!
Parkeren is ook niet zo evident. Je doet er goed aan voor je definitief vertrekt
toertjes te maken en manoeuvres uit te voeren op een groot parkeerterrein.
Wees op uw hoede als u een tankstation binnenrijdt. Met een hoogte van ongeveer 3,3 meter
(type Alkoof) kan u met een motorhome onder zowat elke viaduct rijden die hoger is dan 3,4
meter. Kleine plaatselijke tankstations kunnen een probleem zijn door te lage daken.
Daardoor worden elk jaar een aantal bestuurders door verrast. De schade is dan meestal ook
Dramatisch te noemen.
Ter herinnering: op de dag van het binnenleveren van de motorhome voor 10.00 uur
Index :
1. Openmaken van de inkomdeur
2. Openmaken van een kastje
3. Openmaken van een kastje met drukknop
4. Koolstof monoxide alarm en brandblusapparaat
5. Uitleg instrumenten paneel boven inkom deur.
6. Uitleg thermostaat verwarming en boiler.
7. Uitleg Koelkast
8. 220 V omvormer
9. TV en DVD
10. Toiletcassette verversen.
11. Zekeringen camper ruimte
12. Bandenspanning van de camper
13. Opmaken van het 3e bed ( eettafel )
14. Afsluiten cabine met doek
15. Afsluiten cabine met veiligheidsslot.
16. Afsluiten woongedeelte en garage met veiligheidsslot.
17. Aflaten van de vuilwatertank.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Elnagh-Baron-26-G

Zoeken resetten

  • Ik ben op zoek naar een handleiding van de Elnagh prince 5008L
    of weet iemand hoe ik hier aan kan komen

    Hans.Pennings
    Tel:0614829089 Gesteld op 26-3-2022 om 14:23

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elnagh Baron 26 G bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elnagh Baron 26 G in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,88 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info