Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/88
Pagina verder
TC-SM 2131 Dual
Art.-Nr.: 43.008.35 I.-Nr.: 11035
2
D Originalbetriebsanleitung
Zug-, Kapp- und Gehrungssäge
F Mode d’emploi d’origine
Scie à onglet radiale
I Istruzioni per l’uso originali
Sega a trazione per troncature e
tagli obliqui
NL Originele handleiding
Trek-, afkort- en verstekzaag
E Manual de instrucciones original
Sierra de tracción, oscilante y para
cortar ingletes
P Manual de instruções original
Serra de tração, corte transversal e
meia-esquadria
Anl_TC_SM_2131_Dual_SPK2.indb 1Anl_TC_SM_2131_Dual_SPK2.indb 1 08.07.15 09:5808.07.15 09:58
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Laser werkt niet meer
  Is steeds zwakker geworden tot helemaal uit.
  Welk onderdeel heeft het begeven? En is dat te verkrijgen? Gesteld op 27-5-2021 om 17:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zaagblad blijft stil staan. Maar motor draait wel. Wat kan de oorzaak hier van zijn Gesteld op 1-5-2021 om 20:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Lampje zet geen lijn meer maar is nu soort verlichting Gesteld op 4-1-2021 om 10:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zijn er onderdelen verkrijgbaar?
  Spoel veldwikkeling Gesteld op 25-9-2020 om 15:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De laserlijn heeft een forse afwijking naar links van het zaagblad. Is deze bij te stellen Gesteld op 30-8-2020 om 12:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Volgens mij is dat te wijten aan de onnauwkeurigheid van het toestel. Ook een rechte hoek is niet echt 90°. Ik gebruik dat laserlicht niet meer en gebruik wel een winkelhaak voor de juiste hoek... Geantwoord op 30-8-2020 om 13:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik kan de zaag niet naar voren of achter bewegen ondanks dat ik de schroef heb losgemaakt Gesteld op 1-11-2018 om 10:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell TC-SM2131 Dual bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell TC-SM2131 Dual in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 3,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info