Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
Art.-Nr.: 34.320.13 I.-Nr.: 01017
Art.-Nr.: 34.320.31 I.-Nr.: 01017
Bedienungsanleitung
Holzspalter
Manual de instrucciones
Hendidora de troncos
Mode dʼemploi
Fendeur de bois
Istruzioni per lʼuso
Spaccalegna
Gebruiksaanwijzing
Houtsplijter
Manual de instruções
Rachador de lenha
BT-LS 44
BT-LS 55
Anleitung BT_LS_44-BT_LS_55_SPK2:_ 04.09.2007 13:17 Uhr Seite 1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mn apparaat staat onder stroom helemaal. Ik heb geen idee waar ik moet zoeken, kan natuurlijk zitten. Waarschijnlijk een stroomdraad die contact maakt !!! Gesteld op 30-8-2018 om 16:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn houtklover heeft geen drukkracht meer . voor de rest doet alles het goed.
  wie kan mij helpen wat de oorzaak is .
  Heb inmiddels de olie bijgevuld, geen lekkage merkbaar. Gesteld op 2-9-2016 om 00:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • erg late reactie, sorry.
   Wellicht is van een of beide bedieningshandles de veer gebroken of de koppeling met de hydraulische klep losgeraakt. Dat was bij mijn machine ook het geval. Geantwoord op 10-9-2018 om 17:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BT-LS 44 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BT-LS 44 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info