Verklein
Vergroot

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • is er een Dymond HS01oplaadsnoer los verkrijgbaar? Gesteld op 25-6-2018 om 19:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de bluetooth versie van deze Headset ?? Gesteld op 12-2-2014 om 04:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedenavond forumleden kan iemand mij ook aangeven waar deze dymond hs 01 te koop is
  Mvg Ed. Gesteld op 18-10-2013 om 18:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een HS01 gekocht maar bij het in gebruik nemen is oor beugeltje gebroken is voor nog een nieuwe beugel te krijgen. Gesteld op 29-7-2013 om 12:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb via e-mail te kennen gegeven dat ik geen beugeltje gekregen heb. De vraag van Dymond was om de bon door te sturen met e-mail. Nadat ik dit had gedaan had ik binnen één week het beugeltje toegestuurd gekregen. Geantwoord op 27-2-2014 om 13:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik heb iPhone 4s echter ik krijg geen verbinding met headset (dymondHSo1). Heeft iemand dit probleem ook gehad ? Gesteld op 21-7-2013 om 20:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn mobiel vind de headset niet . headset staat aan blauw licht knippert maar mobiel vind geen bluetooth apparaat Gesteld op 29-6-2013 om 19:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De headset moet niet blauw knipperen maar vast branden tijdens pairing/detectie. Goed de gebruiksaanwijzing lezen! Geantwoord op 24-12-2013 om 20:53

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe stel ik mijn iphone 4S voor audio streaming naar HS01 Gesteld op 20-4-2013 om 13:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • moet ik mijn bluethoot van mijn mobile aan doen
  dat ik verbinding krijgen of niet
  laat ik iets weten. Gesteld op 12-3-2013 om 13:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ja. Apparaten moeten elkaar kunnen vinden.
   Heeft hij bij mij 1 x gedaan en daarna was het definitief over. Waardeloos!Geantwoord op 25-2-2014 om 13:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dymond HS01 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dymond HS01 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dymond HS01

Dymond HS01 Snelstart handleiding - Nederlands, Deutsch, English, Français, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info