Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 2 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik schafte heden een Dymond CK02 carkit aan. Het lukt mij niet om te koppelen aan mijn Iphone 4. Om na te gaan of ik mogelijk de koppelingsprocedure niet goed had uitgevoerd probeerde ik te koppelen met mijn Ipad Air en dat gaat wel goed.... Mijn vraag is dan ook: werkt de dymond CK02 wel met een Iphone 4? Gesteld op 24-9-2014 om 17:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik schafte net Dymond CK02 aan. Mijn Iphone 4 herkent dat apparaat niet?! Ik keek met behulp van mijn Ipad Air of ik de procedure wel goed had gedaan. De Ipad herkende de Dymond CK 02 direct. Is dit een probleem met de Iphone 4? Gesteld op 24-9-2014 om 14:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb net weer opnieuw gepaird op de manier voor de 2e telefoon

   de telefoon zag hem direct en koppelde ook direct

   hoop dat dit helpt

   Geantwoord op 25-3-2015 om 17:00

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Dymond CK02

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info