Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 43 Naar de handleiding
Deutsch Gebruiksaanwijzing 43 Naar de handleiding
English Gebruiksaanwijzing 43 Naar de handleiding
Français Gebruiksaanwijzing 43 Naar de handleiding
Espanõl Gebruiksaanwijzing 43 Naar de handleiding
773970

Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum aan andere eigenaars.

Spelregels
1

Forum

Duux-DXHU06-Beam-Mini

Zoeken resetten

 • Mijn duux beam mini geeft storing E1 aan en het rode tekentje water bijvullen blijft branden. Apparaat start niet meer op. Drie weken geleden in gebruik genomen! Meer ervaringen met deze storing? En suggesties om te verhelpen? Gesteld op 2-4-2021 om 22:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo kan er me iemand helpen mijn duux Beam mini heeft EI als storing aan wat wil dat zeggen Gesteld op 21-3-2021 om 10:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De E1 storing heeft te maken met de watersensor. Deze meet nu een lege tank terwijl dat niet zo is. Gelukkig kun je deze sensor kort resetten zodat deze melding niet meer onterecht wordt weergegeven. Zou je de onderstaande stappen eens kunnen doorlopen?
   - Schakel de Beam uit en haal de stekker uit het stopcontact
   - De Beam bestaat uit een onderkant (de voet) en een bovenkant (de watertank)
   - Neem de bovenkant van de Beam en plaats deze tijdelijk opzij (LET OP: plaats deze in een wasbak)
   - Verwijder het water uit de onderkant van de Beam (de voet)
   - Stop de stekker in het stopcontact
   - Druk nu op de afstandsbediening op het - teken tot dat je een piep hoort
   - Plaats nu de bovenkant, inclusief water, weer op de Beam
   - Wacht even tot het water uit de watertank is doorgelopen
   - Zet nu de Beam weer aan, de E1 melding zou nu niet meer zichtbaar moeten zijnGeantwoord op 6-4-2021 om 10:13

   Waardeer dit antwoord (14) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Duux DXHU06 Beam Mini handleidingen

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info