Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo
  Mijn moeder heeft de onderste twee telefoon nu gebeurt er elkeen als de telefoon op de oplader zet deze blijft piepen. Wat kan er aan de hand zijn?
  Vr. Gr. Rita Blikman Gesteld op 5-4-2016 om 17:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Mijn vader heeft hetzelfde probleem. Ik denk dat dit de oplossing is:
   Extra toon
   U kunt de waarschuwings- en fouttonen inschakelen om u te waarschu- wen voor een bijna lege batterij, fouten in de telefoon en de simkaart, enz.
   1. Druk op Menu Instellingen Geluid.
   2. Selecteer Extra toon Waarschuwing of Fout.
   3. Selecteer Aan voor inschakelen of Uit voor uitschakelen.
   4. Druk op Klaar om op te slaan. Geantwoord op 15-9-2017 om 12:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Doro Vaste Telefonie

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info