614141
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
26
De roeier heeft zeer weinig onderhoud nodig.
- Maak de roeier schoon met een natte spons met een beetje zeep, en droog het apparaat na met een droge doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed aangedraaid zijn.
- De weerstand hangt af van de snelheid: hoe sneller u aan de roeibeugels trekt, hoe hoger de weerstand.
- Laat elk defect onderdeel onmiddellijk vervangen, en gebruik het apparaat niet voordat het gerepareerd is.
ONDERHOUD
U koos een fi tnesstoestel van het merk DOMYOS. Graag willen wij u voor dat vertrouwen danken.
We creëerden het merk DOMYOS om sporters te helpen in vorm te blijven.
Dit product werd gecreëerd door sportieve mensen voor sportieve mensen.
Al uw opmerkingen en suggesties over DOMYOS-producten zijn steeds welkom.
U kunt daarvoor steeds terecht bij het team van uw winkel of de ontwerpdienst van de DOMYOS-producten.
U kan ons ook terugvinden op www.DOMYOS.com
We wensen u alvast een goede training toe en hopen dat dit DOMYOS-product voor u voortaan synoniem is aan sportplezier.
De roeier is het meest complete apparaat voor een cardiotraining. Het apparaat heeft niet alleen een gunstige werking
op uw cardiovasculaire systeem en uw ademhaling, het zorgt er bovendien voor dat u een groot aantal spieren gebruikt.
• Principe van cardiotraining •
Met cardiotraining verbetert u uw uithoudingsvermogen. Het heeft een
positieve invloed op uw lichamelijke conditie. U verbrandt calorieën,
waardoor u uw vetmassa vermindert.
• Principe van spierversteviging •
De roeier verstevigt de spieren van de billen, de rug en de armen.
U gebruikt ook uw buikspieren en uw armen tijdens de oefening.
PRESENTATIE
1. Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het
product te gebruiken. Gebruik dit product alleen op de wijze
zoals beschreven is in deze handleiding. Bewaar deze hand-
leiding gedurende de levensduur van het product.
2. Het is de taak van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat
alle gebruikers van het product goed op de hoogte zijn van alle
gebruiksaanwijzingen.
3. Domyos is niet verantwoordelijk voor verwondingen van personen
of beschadigingen van goederen die ontstaan door onoordeelkundig
gebruik van dit product door de koper of door andere personen.
4. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik het product niet voor commerciële, verhuur- of institu-
tionele doeleinden.
5. Gebruik dit product binnen, beschut tegen vochtigheid en
stofdeeltjes, op een plat en stevig oppervlak en in een ruimte
die groot genoeg is. Overtuig u ervan dat er genoeg bewegings-
ruimte rondom het apparaat is waardoor het apparaat veilig te
gebruiken is. Om de vloer te beschermen, leg een tapijt op de
vloer onder het product.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen
voor een goed onderhoud van het toestel. Ga na de montage
van het product en voor elk gebruik na of de elementen die het
toestel verstevigen goed vastzitten en niet te hard vastgeschroefd
zijn. Ga de staat na van de stukken die het meest blootgesteld
zijn aan slijtage.
7. In geval van beschadiging van uw product, laat elk versleten
of kapot stuk vervangen door de Dienst Na Verkoop van de
dichtstbijzijnde DECATHLON-winkel en gebruik het product niet
meer vooraleer het volledig hersteld is.
8. Het product niet opstellen op een vochtige plaats (rand van een
zwembad, badkamer, …).
9. Draag sportschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het
oefenen. Draag GEEN ruimzittende of loshangende kleding;
dit zou vast kunnen komen te zitten in het toestel. Doe al uw
sieraden af.
10. Maak uw haar vast zodat het u niet hindert als u traint.
11. Als u pijn voelt of u wordt duizelig tijdens het doen van een
oefening, stop dan onmiddellijk om uit te rusten en raadpleeg
uw dokter.
12. Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het toestel.
13. Voordat u begint aan dit oefenprogramma, is het nood zakelijk
een arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat u geen
medische risico's loopt; dit geldt met name wanneer u al
verschillende jaren niet meer aan sport hebt gedaan.
14. Ga zelf niet knutselen aan uw product.
15. Maximumgewicht van de gebruiker: 110 kg – 242 pond.
16. Aan het eind van de beweging niet achterover leunen. Uw rug
niet buigen.
17. Het is normaal dat de zuigers tijdens de oefening erg warm
worden.
Bij intensief gebruik kunnen er enkele druppeltjes (oliedruppeltjes)
van de zuigers afkomen. Het is dan ook aan te raden om iets onder
de roeier te leggen ter bescherming van de vloer.
WAARSCHUWINGEN
Waarschuwing: Om het risico op ernstige verwondingen tot het uiterste te beperken, leest hieronder belangrijke
waarschuwingen voor het gebruik van dit product.
NEDERLANDS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Domyos AV 570 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Domyos AV 570 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info