Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
Waarschuwingen
WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan
eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.
Dell™ Latitude™ XT2
Informatie over installatie en functies
Voor- en rechteraanzicht
1
3
4
5
6
8
9
11
12
14
13
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
2
December 2008
Model PP12S
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Waarschuwingen WAARSCHUWING: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Dell™ Latitude™ XT2 Informatie over installatie en functies Voor- en rechteraanzicht 23 24 1 22 2 21 3 20 4 5 19 6 18 17 7 16 8 15 9 10 11 12 13 14 December 2008 Model PP12S

Pagina 2
1 antenne-uitstulping (WWAN beschikbaar) 2 beeldscherm 3 omgevingslichtsensor 4 statuslampjes apparaat 5 digital array-microfoon 6 biometrische lezer 7 sleuf voor een veiligheidskabel 8 microfoonaansluiting 9 hoofdtelefoonconnector 10 ExpressCard-sleuf 11 opening voor Secure Digitalgeheugenkaart (SD) 12 USB/e-SATA-comboconnector 13 Wi-Fi Catcher™-knop 14 aan/uit-schakelaar voor draadloos netwerkverkeer 15 touchpad

Pagina 3
Achter- en vooraanzicht 16 15 14 13 12 11 1 10 3 9 8 7 6 5 2 4 1 luidspreker 2 IEEE 1394-connector 3 USB-connector (voor delen voeding) 4 ventilatieopeningen 5 pen 6 LED-lampje pen 7 opening penkabel 8 voedingslampje HDD 9 handvat tablet-pc 10 draaischarnier 11 USB-aansluiting met voeding 12 netwerkaansluiting 13 videoaansluiting 14 (connector voor wisselstroomadapter) 15 terug-

Pagina 4
Wanneer de computer heet wordt, wordt de ventilator automatisch geactiveerd. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer. Snelle installatie WAARSCHUWING: Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Zie voor meer informatie over beste praktijken www.dell.com/regulatory_compliance. WAARSCHUWING: De netadapter werkt op elektriciteitsnetten werel

Pagina 5
3 Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord. 4 Sluit IEEE 1394-apparaten, zoals een dvd-speler, aan. 5 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten. Aan/uit-knop Batterijstatuslampje OPMERKING: Het wordt aanbevolen om uw computer ten minste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

Pagina 6
Specificaties OPMERKING: Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op Start→Help en ondersteuning en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven. Video Type videokaart: geïntegreerd op de systeemkaart, hardware versneld Gegevensbus geïntegreerde video Videocontroller Intel® geïntegreerde "Cantiga" UMA graphics Videogeheugen Intel: maximaal 256 MB gedeeld videogeheugen Batterij T

Pagina 7
Netadapter (vervolg) Uitgangsvermogen 45W, 65W (optioneel) of 90W (optioneel) Nominale uitgangsspanning 19,5 VDC Afmetingen: Hoogte 16,0 mm Breedte 63,0 mm Diepte 88,0 mm Temperatuurbereik: In bedrijf 0° tot 40°C Opslag –10° tot 70°C Fysieke specificaties Hoogte 25,4 mm Breedte 297,0 mm Diepte 218,6 mm Gewicht 1,66 kg (met 4-celsbatterij/standaard LEDconfiguratie) 1,737 kg (met 6-celsbatterij/standaard LEDconfiguratie)

Pagina 8
Meer informatie en bronnen Als u het volgende wilt: Zie: Informatie over de beste praktijken voor uw computerbeoordeling Garantiegegevens, voorwaarden (alleen V.S.), veiligheidsinstructies, informatie over regelgeving en ergonomie en gebruiksrechtovereenkomst. De veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en zie ook de homepage voor regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance. ____________________ De informatie in dit document kan zond
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell latitude xt2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell latitude xt2 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info