480461
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
Dell Inspiron 15R
Benutzerhandbuch
Computermodell: Inspiron 5520/7520
Vorschriftenmodell: P25F
Vorschriftentyp: P25F001
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Dell-Inspiron-15R

Zoeken resetten

 • toetsen 12345 bij 5 staan % € hoe kom ik op € ik heb niks geprobeerd omdat ik totaal niet weet hoe ik dat moet doen Gesteld op 28-4-2021 om 15:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een mail adres en die wil ik opbergen hoe moet ik dat doen Gesteld op 15-8-2020 om 14:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb mail adressen die wil ik opslaan hoe moet dat Gesteld op 15-8-2020 om 14:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe zet ik de webcam aan? Gesteld op 21-7-2013 om 19:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Een webcam inschakelen
   1. Klik op Start ? Confi guratiebeheer? Apparaatbeheer.
   2. Klik op Beeldapparaten en dubbelklik op Camera.
   3. Klik op Inschakelen.
   De webcam is nu ingeschakeld.
   Open de webcamsoftware om alle functies van de webcam te gebruiken.
   Dell Webcam Manager
   De Dell Webcam Manager werkt als een hub voor alle webcamfunctie en
   configuratieopties. Dell Webcam Manager omvat:
   • Webcam Center — regelt de belangrijkste opnamefuncties van de
   webcam, zoals het opnemen van video, bewegingsdetectie en het
   vastleggen van foto's.
   • Webcam Console — configureert webcamfuncties zoals
   beeldkwaliteit, face tracking, pannen en in-/uitzoomen, geluids- en
   video-effecten, enz.
   • Video Chat — hiermee kunt u video-chatten met populaire diensten,
   zoals Google Talk en Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, enz.
   • Live! Cam Avatar — selecteer avatars voor het video-chatten, pas
   audiofilters toe of gebruik emoticons met de video-avatars.
   • Avatar maken — maak een unieke avatar met de software Live! Cam
   Avatar Creator voor het video-chatten.
   Dell Webcam Manager openen
   1. Klik op Start ? Alle programma's of Programma's.
   2. Klik op Dell Webcam? Dell Webcam Manager.
   Het venster Dell Webcam Manager wordt geopend.
   Schakel de Digital Array-microfoon in de Dell Webcam Center in
   1. Klik op Start ? Alle programma's of Programma's.
   2. Klik op Dell Webcam? Dell Webcam Manager.
   Het venster Dell Webcam Manager wordt geopend.
   3. Klik op Webcam Center.
   4. Klik op de vervolgkeuzepijl naast Geluidsbron en klik op Digital Mic
   (Realtek High Defi nition Audio) om de microfoon in te schakelen Geantwoord op 22-7-2013 om 13:15

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 15R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 15R in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 2,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Dell Inspiron 15R

Dell Inspiron 15R Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 76 pagina's

Dell Inspiron 15R Gebruiksaanwijzing - English - 84 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info