Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
W SERIES
CONDIZIONATORE A
CQUA/ARIA
WATER
/AIR AIR CONDITIONER
CLIMATISEUR EAU-AIR
KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM
WATER/LUCHT AIRCONDITIONER
C
LIMATIZADOR AGUA/
AIRE
AR CONDICIONADO ÁGUA/AR
§πª∞∆π™∆π∫√ ¡∂ƒ√À/∂ƒ∞
ää
ééççÑÑààññààééççÖÖêê
ÇÇ
ééÑÑÄÄ//
ÇÇ
ééááÑÑììïï
V
ÍZ-LEVEGŐ
ÜZEMELÉSŰ LÉGKONDICIONÁLÓ
KLIMATIZÁTOR VODA/VZDUCH
KLIMATYZATOR NA WOD¢/POWIETRZE
V
ANN/LUFT-DREVET LUFTKJØLER
LUFTKONDITIONERING MED VATTEN & LUFT
KLIMAANLÆG MED VAND OG LUFT
VESI/ILMAKÄYTTÖINEN ILMASTOINTILAITE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan ik de kappen van de pacw130 a verwijderen. ZItten namelijk met een lek binnenin Gesteld op 9-8-2019 om 09:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dag. Ik heb een probleem. pac w130a pingouin high power. Ik heb een ontkalking doe. Maar CL is nog aangegeven. wat doen aub ? dank u wel Gesteld op 24-7-2019 om 12:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb hetzelfde probleem als hieronder beschreven. Heb een pinguino 130a. Display geeft aan dat er geen water in zit, dit terwijl dit wel het geval is. Heb alles gedaan wat hieronder staat beschreven. Leeg laten lopen en gereset. Helaas geen resultaat. Wie kan mij helpen.

  Mvg Sam Gesteld op 29-6-2019 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bent u er al achter. Ik heb hetzelfde probleem. Waterreservoir is vol maar hij heeft aan met het lampje op display dat ie leeg is. Ik vermoed dat de waterkoeling niet werkt Geantwoord op 31-5-2020 om 22:23

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • Zijtbak waar de tank zit eraf halen,2 schroeven aan de onderkant,voorzichtig eraf halen er zit namelijk een 2 aderig snoertje aan een micro schakelaar die weer op de zijbak zit,die micro schakelaar schakelt bij lage waterstand de waarschuwing aan ......Geantwoord op 28-6-2020 om 14:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De airco maakt een vervelend geluid. Dit komt vlgs mij van de ventilator. Wat kan ik hiermee, erg irritant. Gesteld op 29-5-2018 om 12:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het symbool water ontbreekt blijft branden en het waterreservoir is vol. Gesteld op 4-7-2015 om 09:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • airco verbruikt geen water, hoe kan dit? Gesteld op 31-7-2014 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HL wat betekend dat krijg de airco niet aan Gesteld op 3-8-2013 om 01:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Vol veiligheidsreservoir,aan de achterzijden de dikste darm nemen en het water hiervan laten weglopen + resetten
   DHV Aarschot Geantwoord op 5-7-2015 om 14:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw DeLonghi pac w130a bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van DeLonghi pac w130a in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info