648251
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
28 • NL
12V/0.8A
XS 0.8
OPLADEN
1. Sluit de lader aan op de accu.
2. Sluit de lader aan op een wandcontactdoos. Het aan/uitlampje geeft aan dat de voe-
dingskabel is aangesloten op de wandcontactdoos. Het storingslampje gaat branden
als de accuklemmen niet correct zijn aangesloten. De beveiliging tegen omgekeerde
polariteit zorgt ervoor dat accu of lader geen schade oplopen.
3. Volg het 6-stappendisplay tijdens het oplaadproces.
De accu is gereed om de motor te starten wanneer STAP 3 verlicht is.
De accu is volledig geladen wanneer STAP 5 verlicht is.
4. Het laden kan op elk gewenst moment worden gestopt door de stekker uit het stopcon-
tact te trekken.
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze maakt deel uit van
een serie professionele opladers van CTEK SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste
technologie op het gebied van accu's laden.
CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6
12V/0.8A
XS 0.8
CTEK COMFORT CONNECT
VOEDINGSKABEL
CTEK COMFORT CONNECT – clamp
OPLAADKABEL
STEKKER*
*Stekkers kunnen verschillen, afhankelijk van uw wandcontactdoos.
STORINGS-
LAMPJE
AAN-/UITLAMPJE
KLAAR VOOR
GEBRUIK
VOLLEDIG
OPGELADEN
HANDLEIDING
20014896E XS 0.8, Manual EU, Print file 003.indd 28 2011-10-10 16:25:54
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Ctek-XS-0.8

Zoeken resetten

 • Weet iemand wat gebeurt er als je een CTEK XS 0.8 EU aangesloten hebt op zowel de accu als aan het net en vervolgens je start de auto? Gesteld op 26-2-2024 om 09:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo mijn druppelden xs 800 doet helemaal niets meer wat kan de oorzaak zijn henk Gesteld op 14-9-2022 om 17:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zijn er verleng kabels van ongeveer 100cm verkrijgbaar%? Gesteld op 7-11-2021 om 10:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • alvorens de battry op te laden moet men ze ontkoppelen of mag men ze gewoon opladen Gesteld op 31-5-2020 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn ctek xs 0.8 blijven twee groen branden. Wat is er mis? Gesteld op 26-2-2019 om 12:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Er is niets mis voor zover ik kan begrijpen uit het verhaal. De eerste stappen hebben veel tijd nodig. Dit betreft aanslag op de accu platen . Het systeem gaat daar eerst mee aan de slag. Gemiddeld moet je er van uit gaan, dat je minimaal 6 uur het systeem erop moet laten zitten. Mocht het nog steeds blijven hangen,dan kijken of het niet aan de vloeistof ligt of dat de accu dusdanig op is. Kijk dus naar de datum op de accu,mocht dit aanwezig zijn. Ik hoop dat je het probleem weet te vinden. En anders wordt het een nieuwe kopen. Geantwoord op 26-2-2019 om 17:51

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ctek XS 0.8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ctek XS 0.8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ctek XS 0.8

Ctek XS 0.8 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 5 pagina's

Ctek XS 0.8 Gebruiksaanwijzing - English - 5 pagina's

Ctek XS 0.8 Gebruiksaanwijzing - Français - 5 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info