Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
0818
SkiErg weight: 46 lb (20.8 kg)
Space required for use (training area):
24 in x 52 in x 85 in
(61 cm x 132 cm x 215.9 cm)
EN
Assembly Instructions
FR
Instructions de montage
Poids du SkiErg : 20,8 kg
Espace nécessaire pour l’utilisation
(zone d’entraînement) :
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
DE
Montageanleitung
Gewicht des Gerätes: 20,8 kg
Maße (bei Benutzung):
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
NL
Montage handleiding
Gewicht SkiErg: 20,8 kg
Vereiste ruimte voor gebruik
(trainingplaats):
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
SV
Monteringsanvisningar
SkiErg vikt: 20,8 kg
Träningsutrymmets minimummått:
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
FI
Kokoamisohjeet
SkiErgin paino: 20,8 kg
Käyttöön tarvittava tila (harjoitusalue):
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
NO
Monteringsinstruksjoner
SkiErg vekt: 20,8 kg
Plass nødvendig for bruk
(treningsområde):
61 cm x 132 cm x 215,9 cm
PN 2230
(14) 5/8” (1.59 cm)
PN 1297
SkiErg, vægt: 20,8 kg
Pladsforbrug (træningsareal): 61 cm x
132 cm x 215,9 cm
DK
Samlevejledning
Peso del SkiErg: 20,8 kg
Espacio requerido para su uso (zona
entrenamiento): 61 cm x 132 cm x
216 cm
ES
Instrucciones de Montaje
Peso do SkiErg: 20,8 kg
Espaço necessário para uso (área de
treino): 61 cm x 132 cm x 215.9 cm
P
Instruções de Montagem
SkiErg 重量:46 lb (20.8 kg)
所需使用空间(训练区域):
24 in x 52 in x 85 in
(61 cm x 132 cm x 215.9 cm)
组装说明
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Concept2 SkiErg bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Concept2 SkiErg in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Português, Espanol, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Concept2 SkiErg

Concept2 SkiErg Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch, English, Français, Português, Espanõl, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi - 49 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info