Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Type AJ60 classiek fire fan heater doet het ineens niet. Geen kampen en geen warmte. Blijft uit. Schakelaars werken niet. Wat kan het probleem zijn? Gesteld op 26-9-2020 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Achter de lampen zit een draaimechaniek die moet draaien maar deze draait niet zit daar soms een zekering tussen Gesteld op 21-5-2020 om 11:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Zijn er nog onderdelen te kregen van elktrische sfeerhaard AJ60 MALMO
  De dimschakellaar en wat kost die

  G Roosken rooskenpragt@gmail.com Gesteld op 8-1-2020 om 09:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie weet waar ik een kooltjes plaat voor de sfeerhaard A-J-50 Helsinki Classic Fire kan kopen? Gesteld op 18-11-2019 om 10:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn kachel doet ineens helemaal niks meer de electric fan heater type ja 55 Gesteld op 16-4-2018 om 22:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • kan je hem ook aanzetten, dus dat je de lamp ziet branden maar dat hij niet verwarmt? Gesteld op 29-1-2018 om 18:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunnen we ook een nieuw motortje voor de classic fire aj50 kopen en wat kost dat. Gesteld op 2-1-2018 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet iemand waar ik onderdelen voor de sfeerhaard Classic Fire AJ 50 kan kopen? MIjn kooltjes plaat .is stuk..Of de naam van de fabriek van de kachel Gesteld op 6-1-2017 om 13:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb hier eenkachel staan die nogal geluid produceerd .
   voor 20 euro mag je hem hebben dan heb je alle onderdelen
   groetjes Nel

   Geantwoord op 26-11-2017 om 10:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Classic Fire AJ50 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Classic Fire AJ50 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info