Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/34
Pagina verder
D
fx-92B
Collège 2D+
Gebruiksaanwijzing
Wereldwijde Leerwebsite van CASIO
http://edu.casio.com
LEERFORUM CASIO
http://edu.casio.com/forum/
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • sTANDAARD krijgen WE als uitkomst geen kommagetallen maar een breuk.
  Vb. 9:6= 3/2 in plaats van 1,5
  Door op S->D (toets boven de DEL) te drukken krijgen we dan wel het kommagetal. Maar kan je ook instellen dat er standaard kommagetallen verschijnen (decimaal dus)? Gesteld op 5-6-2020 om 17:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan je een vierkantswortel berekennen op de casio Gesteld op 29-5-2020 om 15:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan de casio fx-92B rekenmachine uitzetten?
  Het is de eerste keer dat ik deze gebruik maar ik krijg hem niet uit of ik weet niet hoe? Gesteld op 13-5-2020 om 11:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe toets ik pi in op mijn casio fx-92B rekenmachine Gesteld op 1-5-2020 om 13:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet je tangens van een hoekgrootte bereken met een casio fx-92B rekentoestel Gesteld op 20-4-2020 om 17:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke knop moet ik gebruiken als ik een breuk wil vereenvoudigen Gesteld op 27-3-2020 om 11:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe moet je de vierkantswortel uitrekenen op een Casio rekenmachine? Gesteld op 27-1-2020 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik de taal instellen in de casio fx-92b aub Gesteld op 27-1-2020 om 13:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe zet je de casio fx 92 uit want er is geen uitknop
  Gesteld op 22-1-2020 om 19:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is er iemand die kan bevestigen dat als ik mijn rekenmachine reset deze in een verkeerde modus kan gezet worden ? Gesteld op 11-1-2020 om 13:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kunnen we sa sb en so berekenen met de rekenmachine ( casio fx 92b)? Gesteld op 14-12-2019 om 12:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij krijgen als uitkomst geen kommagetallen maar een breuk.
  Vb. 9:6= 3/2 in plaats van 1,5
  Hoe krijgen we dat weer goed? Gesteld op 5-12-2019 om 20:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • graden, minuten en seconden bereken op je rekenmachine.
  Gesteld op 27-11-2019 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik op Casio fx-92b een gemengde fractie invoren. Met een geheel en een fractie. Gesteld op 20-11-2019 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik gemengde fractie invoeren. Met een geheel getal en fractie Gesteld op 20-11-2019 om 17:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik radialen omzetten naar graden?
  Alvast bedankt. Gesteld op 30-10-2019 om 17:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik mijn getal op mijn casio fx 92 omzetten in graden? Gesteld op 10-2-2019 om 14:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een annuïteit berekenen op een casio fx-928 Gesteld op 23-12-2018 om 12:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe ontbind je een getal in priemfactoren op dat toestel Gesteld op 12-10-2018 om 11:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • casio fx 92 B
  De scheidingslijn bij de grote getallen is hetzelfde als de punt bij kommagetallen. Hoe kan ik dit veranderen? Dus 2500 en 2,5 is op de rekenmachine ---> 2.500 en 2.500 waardoor je het verschil niet kan zijn in de waardes! Gesteld op 26-9-2018 om 19:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe moet ik een vierkantswortel bereken.
  op een casio fx-92B rekenmashine Gesteld op 18-6-2018 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe bereken ik de vierkantswortel met een Casio fx 92 B , welke toets , dank u Gesteld op 17-6-2018 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een ' plaatsen om goniometrie van de driehoek te bepalen
  Gesteld op 14-6-2018 om 14:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe ga je van de orthoganale schrijfwijze naar de polaire schrijfwijze? Gesteld op 28-1-2018 om 18:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, hoe zet ik men CASIO 92b uit. Heb de CASIO pas. Dank u. Gesteld op 23-8-2017 om 21:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Met welke toets en handeling wordt Pi berekend met deze rekenmachine.

  3.7xPi x 10 =
  Pi staat boven de toets x10x Gesteld op 5-6-2017 om 14:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • HOE KAN IK HET INSTELLEN DAT ZE 2 OF MEERDRE GETALLEN NA DE KOMMA WEERGEEFT INPLAATS VAN 1 Gesteld op 18-3-2015 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Casio FX-92B bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Casio FX-92B in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,41 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info