Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt.
Basisaansluiting
In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw apparaat met een
cd-speler en een draaitafel en een luidsprekerpaar.
58
Aansluitingen
Luidsprekers
Controleer de impedantie van uw luidsprekers. Wanneer u een luidsprekerpaar
gebruikt, kunt u uitvoeringen met een impedantie tussen 4 en 8 ohm nemen.
Wanneer u twee luidsprekerparen gebruikt, moet u uitvoeringen nemen met een
impedantie van 8 ohm elk - zie navolgend hoofdstuk.
De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op
de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en
‘zweverig’ worden, met weinig lage tonen.
Als u gestripte kabels gebruikt
Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting
voorzichtig ca. 10mm of minder van de isolatie. Meer dan 10mm kan kortsluiting
veroorzaken. Draai de draden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes overblijven.
Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek het uiteinde van de kabel
in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet de kabel vast met klemmen.
L R
Mains Voltage Selector Switch
115V/230V AC~50/60Hz
Power AC
Ground
Loudspeaker Terminals
Impedance 4–8 ohms
LeftRight
A
B
A
B
Left Right
Manufactured in an
ISO9001 approved facility
AM 300ΩFM 75Ω Service Port
SR10
Rechter-
luidspreker
Linker-
luidspreker
Optionele subwoofer
Cd-speler
Rood
Rood Zwart Zwart Rood
Zwart
RoodZwart
Draaitafel
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz SR10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz SR10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz SR10

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - English - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Français - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Polski - 12 pagina's

Cambridge Audio Topaz SR10 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 12 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info