497548
6
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
42
Anslutningar
Högtalare
Kontrollera högtalarnas impedans. Du kan använda typer med en impedans
mellan 4 och 8 Ohm.
De röda högtalarterminalerna är positiva (+) och de svarta högtalarterminalerna
är negativa (-). Kontrollera att du för in kabeln med rätt polaritet i varje
högtalaranslutning, annars kan ljudet bli svagt och förvrängt med för lite bas.
Använda anslutningar med skalad kabel
Förbered högtalarkablarna för anslutning genom att skala bort cirka 10mm eller
mindre av den yttre isoleringen. Mer än 10mm kan orsaka en kortslutning. Vira
ihop vajrarna tätt så att det inte förekommer några lösa vajrar. Skruva loss vredet
på högtalaruttaget, för in högtalarkabeln, dra åt vredet och fäst kabeln.
Topaz AM1/AM5
Höger
högtalare
Vänster
högtalare
CD-spelare
Röd
Svart Röd Röd Svart
Svart RödSvart
Obs! Alla anslutningar görs med vanlig högtalarkabel.
Bilden nedan visar grundläggande anslutning av din förstärkare till en CD-spelare
och ett par högtalare.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Topaz AM5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Topaz AM5 in de taal/talen: Zweeds als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Topaz AM5

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 8 pagina's

Cambridge Audio Topaz AM5 Gebruiksaanwijzing - Polski - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info