Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Troubleshooting
If you experience any trouble with your Minx Air, then you may nd it useful to visit
the help section on our webpage at http://support.cambridgeaudio.com/.
General Help guidelines:
If you have trouble connecting the Minx Air to your network, these steps may help
to resolve the problem:
Conrm that a connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web)
using the same network.
If you have an encrypted Wi-Fi network, check that you have entered the correct
key or passphrase into the Minx Air. Remember that text-format keys are case
sensitive.
If your Minx Air can connect to the network successfully, but is unable to play
particular internet radio stations, it may be due to one of the following causes:
The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be
located in a different time zone).
The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
• The station is not broadcasting anymore.
• The link in our database is simply out of date.
The Internet connection between the server (often located in a different country)
and you is slow.
Try using a PC to play back the stream via the broadcaster’s web site.
For all servicing, in or out of warranty, please contact your dealer.
For setup videos, help guides and more FAQs please visit:
http://www.cambridgeaudio.com/products/minx-air-100
or
http://www.cambridgeaudio.com/products/minx-air-200
Technical specications
Model: Minx Air 100 / Minx Air 200
Description: Wireless Music System
Technical features: Apple AirPlay technology
Bluetooth technology (aptX, AAC and SBC
compatible)
Internet radio
Aux input (RCA and 3.5mm)
Digital Signal Processing (DSP)
High quality class-D digital amplier
Remote control
Adjustable bass control
Drive units: Minx Air 100
2 x 100mm (4") Balanced Mode Radiator
(BMR) drivers
Minx Air 200
2 x 57mm (2.25") Balanced Mode Radiator
(BMR) drivers
1 x 165mm (6.5") subwoofer
Amplier power output: Minx Air 100: 100W
Minx Air 200: 200W
Input voltage: 100V – 240V (50/60Hz)
Standby power consumption: <0.5W
Auto Power Down (APD): Adjustable from 23hrs 45minutes to 15
minutes, or OFF
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g
Wi-Fi encryption: WEP, WPA, WPA2
Ethernet: IEEE 802.3, 10 Base-T or 100 Base-T
Minx Air 100
Height: 182mm (7.2")
Width: 354mm (13.9")
Depth: 118mm (4.6")
Net weight: 4.1kg (9.0lbs)
Minx Air 200
Height: 220mm (7.2")
Width: 450mm (17.7")
Depth: 174mm (6.9")
Net weight: 5.1kg (11.2lbs)
AirPlay compatibility: AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod
touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X
Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes
10.2.2 or later.
AirPlay, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.
Note: The Minx Air can use SBC, aptX and AAC CODECs for the Bluetooth link. These
are used for the Bluetooth link itself and do not represent the music le playback
ability of the Mink Air.
For both Airplay and Bluetooth the le playback ability is determined by those le
types your source device (phone/tablet etc.) can play.
I.e. if you phone can play it (and send it over Bluetooth or Airplay) Minx Air can
play it!
12
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Krijg het niet voor elkaar mijn minx 100 op het wifinetwerk te krijgen wel geluid via Bluetooth. Wat doe ik verkeerd?
  Gesteld op 8-2-2021 om 23:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn mini 200 is verbonden met wifi en bleutooth maar geeft geen geluid na resetten ook niet er komt gewoon geen geluid uit wat te doen? Gesteld op 13-4-2020 om 14:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn minder 200 doet het niet meer . Als ik m aanzet en de wps knop indruk. Dan knippert hij groen maar stopt daarna. Als ik de wps langer ingedrukt hou .Dan knippert hij rood en oranje maar dan kan ik er niks meer mee. Wie kan mij helpen. Groet Robin Gesteld op 27-4-2019 om 20:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio MINX AIR 200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio MINX AIR 200 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info