Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
651R/751Razur
39
ENGLISH
General
Architecture Cirrus Logic CS43122 24 Bit 192kHz
capable DAC for Front Left & Right
Cirrus Logic CS52526 24 Bit 192kHz
capable CODEC for surround
channels + 24 Bit 2 channel A/D
conversion
Two TI Aureus DA788 32 Bit DSPs
Anchor Bay ABT2010 video scaler
751R only: Additional AD SP-21261 40 Bit DSP
performing 24-bit/192kHz ATF
TM
Upsampling
USB Audio 1.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
88.2kHz, 96kHz
USB Audio 2.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
88.2kHz, 96kHz, 192kHz
Audio Inputs 8 Line Level Analogue, Tuner (FM/AM),
Expansion, 7.1 Analogue Input, 5 Digital
Co-axial, 5 Digital Optical
Video Inputs 4 Composite, 4 S-Video,
3 Component Video
HDMI Inputs 651R: 4 HDMI (1.4a)
751R: 5 HDMI (1.4a) + 1 HDMI (1.3c) on
the front panel.
Main Audio Outputs 7 Amplified Speaker Outputs
7.2 Preamp outputs
Main Video Output 2 x HDMI (1.4a), ARC through HDMI A
Recording Audio Outputs 2 Line Level Analogue, 2 Digital Co-Axial,
2 Digital Optical
Recording Video Outputs 1 Composite, 1 S-Video
Tuner connections FM: 75 ohm coaxial aerial
AM: 300 ohm loop aerial
Other connections 1 ¼" / 6.35mm Headphone Output
(32 To 600 ohms recommended)
3 IR Emitter Outputs
1 IR Receiver Input (un-modulated)
1 IR Emitter Input (modulated)
1 Control Bus Input / Output
1 RS232C
1 IEC type mains inlet
Trigger outputs (A&B) Off: 0v, On 12v @ 100mA max.
Tip - output, Ring - ground
Zone 2
2.1 Preamp Output
1 Composite, 1 S-Video, 1 Component
video output
1 IR Emitter Input
Optionally:
SBL/SBR can be assigned to Zone 2
Standby power consumption <0.5W
Max power consumption 651R: 1400W
751R: 1700W
Dimensions - H x W x D 150 x 430 x 420mm
Weight 17.4kg (38.3lbs)
Audio
Power Output 651R
All Channels : 175 watts rms per channel,
6 ohms (two channels driven)
All Channels : 140 watts rms per channel,
8 ohms (two channels driven)
All Channels : 100 watts rms per channel,
8 ohms (all 7 channels driven)
751R
All Channels : 200 watts rms per channel,
6 ohms (two channels driven)
All Channels : 170 watts rms per channel,
8 ohms (two channels driven)
All Channels : 120 watts rms per channel,
8 ohms (all 7 channels driven)
THD <0.006% @1kHz
Crosstalk <-80dB
Frequency response 10Hz - 20kHz ±1dB
S/N Ratio >90dB 'A' weighted
Audio Input Impedance / 47kOhms / 175mV or greater
Sensitivity
Digital Input Impedance 75 ohms (Coaxial/S/P DIF)
Tone Control
- Bass ±10dB @ 100Hz
- Treble ±10dB @ 10kHz
Tuner
- FM mode 87.5-108MHz
- AM mode 522-1629kHz
Video
Video Levels /Impedance
- Composite (CVBS) 1Vp-p / 75 ohm
- S-Video (S-VHS) Y 1Vp-p / 75 ohm
C 0.286 Vp-p / 75 ohm
- Component Y 1Vp-p / 75 ohm
Cb/Cr 0.75Vp-p / 75 ohm
Pb/Pr 0.75Vp-p / 75 ohm
HDMI
HDMI 1.4a *
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
* Except 751R front panel HDMI which is 1.3c.
All audio modes supported except reception of native Direct Stream
Digital (DSD).
3D-TV/deep colour pass through supported.
ARC supported on HDMI Output ‘A’.
CEC and HEC not supported.
Technical specifications
39

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 16,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Français - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Italiano - 42 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info