656755
38
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
114
General
Arquitectura DAC Cirrus Logic CS43122 de 24 bits a 192
kHz para altavoces delanteros izquierdo y
derecho
DAC Cirrus Logic CS52526 de 24 bits a 192
kHz para canales envolventes + conversión
A/D de 24 bits y dos canales.
Dos TI Aureus DA788 32 Bit DSPs
Anchor Bay ABT2010 video scaler
Solo 751R V2: Adicional AD SP-21261 40 Bit DSP que realiza
24-bit/192kHz ATFTM Upsampling
USB Audio 1.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz
USB Audio 2.0:
16-24 bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz, 192kHz
Audio Inputs 8 Line Level Analogue, Tuner (FM/AM),
Expansion, 7.1 Analogue Input, 5 Digital
Co-axial, 5 Digital Optical
Entradas de vídeo 4 de vídeo compuesto, 4 de S-Vídeo,
3 componentes de vídeo
Entradas HDMI 5 HDMI (1.4a) + 1 HDMI (1.3c) en el panel
frontal.
Salidas de audio principal 7 salidas de altavoz amplicadas
Salidas de preamplicador 7.2
Salida principal de vídeo 2 x HDMI (1.4a), ARC a través de HDMI A
Salidas de audio de grabación 2 líneas análogas de nivel, 2 coaxial
digital, 2 óptico digital
Salidas de grabación de vídeo 1 de vídeo compuesto, 1 de S-Vídeo,
Conexiones de sintonizador FM: 75 ohm aerial coaxial
AM: 300 ohm loop aerial
Other connections 1 ¼” / 6.35mm Headphone Output
(32 To 600 ohms recommended)
3 IR Emitter Outputs
1 IR Receiver Input (un-modulated)
1 IR Emitter Input (modulated)
1 Control Bus Input / Output
1 RS232C
1 IEC type mains inlet
Trigger outputs (A&B) Off: 0v, On 12v @ 100mA max.
Tip - output, Ring - ground
Zona 2
2.1 Preamp Output
1 Composite, 1 S-Video, 1 Component video
output
1 IR Emitter Input
Opcionalmente:
se puede asignar SBL/SBR a la Zona 2
Consumo en espera <0,5W
Consumo máximo 1700W
Dimensiones 150 x 430 x 420mm
(alto x ancho x fondo)
Peso 17.4kg (38,3 libras)
Audio
Potencia de salida Todos los canales : 200 watts rms por
canal, 6 ohmios (con dos canales)
Todos los canales : 170 watts rms por canal,
8 ohmios (con dos canales)
Todos los canales : 120 watts rms por canal,
8 ohmios (con los 7 canales)
Distorsión armónica total <0,006% a 1 kHz
Cruce de banda <-80 dB
Respuesta de frecuencia 10 Hz - 20 kHz ±1 dB
Relación señal/ruido > 90 dB ponderación ‘A’
Impedancia de entrada de audio 47 kiloohmios/175 mV o superior
Sensibilidad
Impedancia de entrada digital 75 ohmios (coaxial/S/P DIF)
Control del tono
- Graves ±10 dB a 100 Hz
- Agudos ± 10 dB a 10 kHz
Sintonizador
- Modo FM 87.5-108MHz
- Modo AM UK/EU: 522-1620kHz
CU: 530-1710kHz
Vídeo
Niveles de vídeo/impedancia
- Vídeo compuesto (CVBS) 1 Vp-p / 75 ohmios
- S-Vídeo (S-VHS) Y 1 Vp-p / 75 ohmios
C 0,286 V p-p / 75 ohmios
- Vídeo por componentes Y 1 Vp-p / 75 ohmios
Cb/Cr 0,75 Vp-p / 75 ohmios
Pb/Pr 0,75 Vp-p / 75 ohmios
HDMI
HDMI 1.4a *
EIA/CEA - 861D
HDCP 1.1
* Excepto HDMI 751R V2 panel frontal que es 1.3c.
Se admiten todos los modos de audio excepto la recepción de DSD (Direct
Stream Digital).
Compatible con 3D-TV y con recepción de Deep Colour.
ARC compatible con salida HDMI ‘A’.
No compatible con CEC y HEC.
Especicaciones técnicas
38

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cambridge Audio Azur 751R V2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Cambridge Audio Azur 751R V2 in de taal/talen: Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 12,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Cambridge Audio Azur 751R V2

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - English - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Français - 8 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 40 pagina's

Cambridge Audio Azur 751R V2 Gebruiksaanwijzing - Polski - 40 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info