Verklein
Vergroot

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Goeden middag

  Hoord het zo dat als je de auto uitzet. Dat het scherm op je transmitter blijft branden? Ik ben bang dat zo me auto leeg gaat. Of zit er een aan of uit knop op

  Kan weinig vinden in de handleiding

  Gr geert stoop Gesteld op 12-11-2017 om 15:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb sins kort een PTM 302 maar heb er nog geen geluid uit gekregen sluit mijn I phone aan op de transmitter maar doet niets hebben jullie daar iets voor Gesteld op 23-5-2017 om 06:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedemiddag, ik krijg geen scherm wanneer de Caliber 302 in de sigarettenaansteker zit en ik de motor start. Ik zie alleen een blauw scherm, maar verder niets. Moet ik hem nog aanzetten op een bepaalde manier ofzo? Gesteld op 27-4-2016 om 18:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hallo, de handleiding is zeer summier.. ik krijg er geen geluid uit tot nu toe.. Gesteld op 11-11-2014 om 22:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, heb net een pmt 302 gekocht.
   Je moet een freqentie van de radio,ook invoeren bij de pmt302.
   dus bijv; ik heb de radio op fm gezet en op 100 gezet en hetzelfde bij de PMT302.
   er moet dan automatisch muziek ui je luidsperkers komen.
   heel veel succes. Geantwoord op 20-11-2014 om 20:50

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden
  • super bedankt voor het antwoord! Hoe simpel kan het zijn. Beter een laat antwoord dan geen antwoord :) ga het morgen uitproberen!Geantwoord op 20-11-2014 om 22:02

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Hoe kan je de caliber PMT302 aanzetten? Gesteld op 25-7-2014 om 17:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Caliber PMT302 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Caliber PMT302 in de taal/talen: English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info