450887
7
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/38
Pagina verder
nl
7
gebruiksaanwijzing stap-voor-stap
De Bugaboo Cameleon is eenvoudig in elkaar te zetten. Het is raadzaam om de handelingen
een paar keer te herhalen wanneer dat staat aangegeven. Het onderstel is het centrale
element van de Bugaboo Cameleon. Op dit onderstel past het frame, dat de basis is voor de wieg
en het stoeltje.
Volg deze gebruiksaanwijzing stap-voor-stap om de Bugaboo Cameleon in elkaar te zetten.
U treft de volgende hoofdstukken aan:
1. basishandelingen
2. wieg in elkaar zetten
3. stoeltje in elkaar zetten
4. toepassingen van wieg en stoeltje
5. gebruik van veiligheidsgordels van stoeltje
6. bagagetas plaatsen
7. met de bugaboo cameleon naar buiten
8. beschermen tegen weer en wind
9. meenemen en opbergen
10. onderhoud en accessoires
11. garantie
belangrijk
Het in elkaar zetten van de Bugaboo Cameleon doet u:
- zonder kind in het stoeltje of de wieg (tenzij anders aangegeven);
- op de parkeerrem (tenzij anders aangegeven).
Tip Zet de Bugaboo Cameleon met behulp van deze gebruiksaanwijzing in elkaar, doe dit
stap-voor-stap. Dan leert u alle onderdelen en mogelijkheden van de Bugaboo Cameleon
goed kennen.
Tip Alle onderdelen passen goed in elkaar; gebruik dus geen kracht. Lukt iets niet, lees dan de
tekst nogmaals door en probeer het opnieuw.
Z54007 - UG_C_NL~PT rv00.indb 7 10/5/07 10:21:34
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Bugaboo-Cameleon

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bugaboo Cameleon bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bugaboo Cameleon in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Bugaboo Cameleon

Bugaboo Cameleon Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 45 pagina's

Bugaboo Cameleon Gebruiksaanwijzing - English - 39 pagina's

Bugaboo Cameleon Gebruiksaanwijzing - Italiano - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info