536072
149
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/151
Pagina verder
12. Garantiekaart/overdrachtscontrole
Naam: _____________________________________________
Adres: _____________________________________________
Postcode: _____________________________________________
Plaats: _____________________________________________
Telefoon (incl. netnummer): _____________________________________________
E-mail: _____________________________________________
_____________________________________________
Auto-/fietskinderzitje:
_____________________________________________
Artikelnummer: _____________________________________________
Kleur stof (dessin): _____________________________________________
Accessoires: _____________________________________________
Datum van aankoop: ____________________________________________
Klant (handtekening): ____________________________________________
Verkopers: ____________________________________________
Overdrachtscontrole:
1. Volledigheid gecontroleerd / in orde
Ik heb het auto-/
fietskinderzitje
gecontroleerd en mijzelf
ervan overtuigd dat het
zitje compleet en volledig
functionerend aan mij is
overgedragen.
Ik heb voorafgaand aan de
aankoop voldoende
informatie over het
product en de werking
ervan gekregen en ben op
de hoogte gesteld van de
onderhouds- en
verzorgingsvoorschriften.
2. Controle van de werking
- Verstelmechanisme zitje gecontroleerd / in orde
- Gordelverstelling gecontroleerd / in orde
3. Controleren op
beschadigingen
- Zitje controleren gecontroleerd / in orde
- Stoffen delen controleren gecontroleerd / in orde
- Kunststofdelen
controleren
gecontroleerd / in orde
1. Volledigheid gecontroleerd / in orde
2. Controle van de werking
Stempel vakhandel
170316_Garantie_RUS-DK-NL.fm Seite 49 Donnerstag, 16. März 2017 9:25 09
149

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Britax-Romer FIRST CLASS plus bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Britax-Romer FIRST CLASS plus in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Pools, Deens als bijlage per email.

De handleiding is 17.54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Britax-Romer FIRST CLASS plus

Britax-Romer FIRST CLASS plus Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 104 pagina's

Britax-Romer FIRST CLASS plus Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français - 48 pagina's

Britax-Romer FIRST CLASS plus Gebruiksaanwijzing - Dansk - 104 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info