Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM328790 Rev.01
Betjeningsvejledning
Bedienungsanleitung
Käyttöopas
Használati útmutató
Manuale d'uso
Bedieningshandleiding
Instrukcji obsługi
Bruksanvisning
V
IDEO
W
AVE
E
NTERTAINMENT
S
YSTEM
V
IDEO
W
AVE
E
NTERTAINMENT
S
YSTEM
O
PERATING
G
UIDE
VideoWave Operating Guide Covers_EUR.fm Page 1 Monday, November 22, 2010 3:03 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik wil het alarm afzetten hoe doe ik dat. Ik weet het namelijk niet. Gesteld op 28-4-2020 om 13:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de oude preset instellingen voor de FM tuner verwijderen en nieuwe preset instellingen aanmaken? Gesteld op 10-7-2019 om 19:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • handleiding kwijt, en oinstelling radiozenders ooik weg na uitvallen internet. weet niet hoe ik ze moet consolideren, moet nu steeds de hele band langs Gesteld op 3-1-2019 om 22:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb dezelfde vraag waarvoor hier nog geen antwoord is gegeven....ok heb net een Bose Wave IV system gekocht. Ik vind de bas in de radio modus erg overheersend. Hebben meer mensen daar last van en/of kan ik daar iets aan doen?
  Oftewel: hoe stel je de bastonen in? Gesteld op 20-8-2018 om 22:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunnen de bastonen lager gezet worden, dus minder zware bassen? Ik ben slechthorend en mijn hoortoestellen kunnen de zware bastonen niet aan. Gesteld op 30-3-2015 om 16:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe programmeer ik radiozender Gesteld op 6-3-2013 om 13:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik de bas instellen op mijn Bose systeem (Inmiddels al een jaar in gebruik) Ik vind de handleiding niet meer Gesteld op 14-6-2011 om 13:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bose wave music system bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bose wave music system in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info