Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
4
Inhaltsverzeichnis
6 720 611 395 DE/AT/CH (04.08)
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise 4
Symbolerklärung 4
1 Angaben zum Gerät 5
1.1 Lieferumfang 5
1.2 Technische Daten 5
1.3 Sonstige Angaben 5
2 Installation 5
2.1 Montage 5
2.2 Elektrischer Anschluss 7
3 Bedienung 8
3.1 Programmieren 8
3.1.1 Löschen 8
3.1.2 Fernbedienung auf Werkseinstellung zurücksetzen 9
3.2 Menü-Übersicht 9
3.3 Sonderbetrieb 13
3.4 PARTYzECO - Betrieb 13
3.5 Solltemperaturen für Heizung
und Frostschutz einstellen 13
3.5.1 Raumtemperaturregelung 14
3.5.2 Witterungsgeführte Regelung 14
3.6 Uhrzeit, Datum und Sommer-/Winterzeit 15
3.7 Heiz- und Warmwasserprogramm einstellen 16
3.7.1 Heizprogramm einstellen 16
3.7.2 Warmwasserprogramm einstellen 17
3.8 Urlaubsprogramm einstellen 18
3.9 Einstellungen 18
3.9.1 Warmwasser sofort 18
3.9.2 Sprache einstellen 19
3.9.3 Raumtemperaturfühler abgleichen 19
3.9.4 Außentemperatur bei der die Heizung abschaltet 19
3.9.5 Betriebsart für Warmwasserprogram einstellen 20
3.9.6 Display-Variante einstellen 20
3.10 Frostschutz 20
3.11 Eingestellte Werte anzeigen lassen 21
3.12 Sonstige Hinweise 22
3.12.1 Gangreserve 22
3.12.2 Heizungspumpe 22
4Fehlersuche 23
5 Energiesparhinweise 24
6 Anhang 26
6.1 Fest programmiertes Heiz-
und Warmwasserprogramm P1 und P2 26
6.2 Frei programmiertes Heiz-
und Warmwasserprogramm P3 27
Sicherheitshinweise
B Für einwandfreie Funktion diese Anleitung
beachten.
B Fernbedienung nur von einem zugelassen
Fachmann montieren lassen.
B Die bestehenden Sicherheitsvorschriften
beachten.
B Vor der Installation die Spannung
(230 V AC) zum Heizgerät unterbrechen.
B Fernbedienung nur in Verbindung mit den auf-
geführten Heizgeräten verwenden.
Anschlussplan beachten!
B Fernbedienung nicht in Feuchträumen oder in
Räumen mit starker Schmutzentwicklung
montieren.
Symbolerklärung
Signalwörter kennzeichnen die Schwere der
Gefahr die auftritt, wenn die Maßnahmen zur
Schadensverminderung nicht befolgt werden.
Vorsicht bedeutet, dass leichte Sachschäden
auftreten können.
Warnung bedeutet, dass leichte Personen-
schäden oder schwere Sachschäden auftre-
ten können.
Gefahr bedeutet, dass schwere Personen-
schäden auftreten können. In besonders
schweren Fällen besteht Lebensgefahr.
Hinweise enthalten wichtige Informationen in sol-
chen Fällen, in denen keine Gefahren für Mensch
oder Gerät drohen.
Sicherheitshinweise im Text
werden mit einem Warndreieck
gekennzeichnet und grau hin-
terlegt.
i
Hinweise im Text werden mit ne-
benstehendem Symbol gekenn-
zeichnet. Sie werden durch
horizontale Linien ober- und unter-
halb des Textes begrenzt.
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • kan de TF30 op een Nefit HR ketel aangeslotenworden Gesteld op 8-1-2016 om 12:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • CV ketel is schoongemaakt. Nu geeft de thermostaat aan: storing 00 - inst control Gesteld op 16-10-2015 om 14:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • bij schoonmaken van een cv ketel bosch wordt de ketel uitgeschakeld (230v)

   daardoor woord de themostaat ook spanningloos,en zal opnieuw ingesteld worden Geantwoord op 17-10-2015 om 16:25

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Temperatuuruitlezing komt niet overeen met de daadwerkelijke temperatuur

  Gesteld op 12-8-2015 om 22:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hang in de kamer een goede thermometer.

   regel met temperatuurinstelliing de temperatuur op display naar + of -.

   het verschil van deze teperaturen is de afwijking Geantwoord op 13-8-2015 om 17:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe zet ik de temperatuur hoger
  Gesteld op 9-2-2013 om 14:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag op progr P1 of p2 de temp wat hoger zetten, maar zelfs na het lezen van deze, zeer vage gebruiksaanwijzing, heb ik geen idee hoe dat moet. Zal vast wel simpel zijn, maar graag uitleg Gesteld op 27-10-2010 om 21:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • wat bij ons werkt is, in het venster een temperatuur kiezen die hoger is als de kamer temp op dat moment. Dan op OK drukken 2e knopje rechts... maar ik vind dit bij ons ook een probleem, het duurt zo lang en het is dan zo koud.

   ik wil specifiek T3 het eigen programma in programmeren, maar het lukt me niet. Is daar iets simpels op?
   Geantwoord op 13-1-2013 om 08:22

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • oleesbare en onbegrijpelijke handleiding danwel een veel te gecompliceerde thermostaat. zelfs de instalateur kwam er niet uit. het blijft nog altid te koud in de kamer. Gesteld op 15-12-2009 om 19:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is waar.. sluit ik me bij aan.
   De installateur beloofde ons de thermostaat uit te leggen... maar... is niet gekomen... Klant zoekt het zelf maar op, staat in het boekje... Geantwoord op 13-1-2013 om 08:23

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch TF 30 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch TF 30 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,15 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info