Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
www.blackvue.com/blackvue-over-the-cloud
Hoe maak ik mijn BlackVue klaar voor de cloud service?
Als allereerst dient u een WiFi hotspot in uw voertuig te hebben, u kunt uw
smartphone niet gebruiken als hotspot.
Indien dit het geval is kunt u door middel van de v.2.002 firmware en de BlackVue C
app de Cloud volgens onderstaande configureren.
Firmware V.2.002 functioneert niet met de “oude” BlackVue app. Firmware V.1.009
functioneert niet met de BlackVue C app. Zorg er derhalve altijd voor dat u de
compatibele firmware en app gebruikt.
Indien u geen gebruik kunt maken van de Cloud service omdat u geen Hotspot in uw
voertuig heeft, kunt u de nieuwe firmware met de BlackVue C app wel gewoon
gebruiken met de gebruikelijke WiFi optie.
De nieuwe BlackVue cloud service is compatibel met alle modellen die na
november 2015 gefabriceerd zijn.
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Hoe werkt de Cloud-functie? Heb er iets aan als ik geen wifi-hotspot in de auto heb? Ik dacht dat ik met deze functionaliteit kon "meekijken" als ik bijv. op een terrasje zit en de auto ergens geparkeerd heb. Gesteld op 28-2-2018 om 20:52

    Reageer op deze vraag Misbruik melden
    • Dat werkt dus niet ik heb nu ook maar een mobile WiFi met sim abonnement aangeschaft wel balen ik zie het verschil ook niet tussen een een mobiele en WiFi hotspot ??? Geantwoord op 28-2-2018 om 21:02

      Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw BlackVue BlackVue Cloud bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van BlackVue BlackVue Cloud in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info